Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Reforma ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego

19 lipca 2018 roku w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Poznaniu odbyło się wystąpienie i dyskusja na temat reformy ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego.

Spotkanie rozpoczęło się od wykładu Marcina Chruściela, stałego współpracownika Nowej Konfederacji, doktoranta nauk o polityce na Uniwersytecie Wrocławskim oraz konsultanta w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu.

Po wyjaśnieniu zawiłości ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego w Polsce dokonano porównania jej do ordynacji w innych państwach Unii Europejskiej. W porównawczej perspektywie okazało się, że Polska jest państwem, z którego do Parlamentu Europejskiego dostaje się relatywnie niska liczba partii politycznych – 5 (z Niemiec 13).

Wprowadzona reforma ordynacji wyborczej według symulacji przeprowadzonej przez Marcina Palade doprowadzi do jeszcze większego ograniczenia różnorodności w reprezentacji politycznej.
Nowa ordynacja promować będzie duże partie i zmuszać mniejsze ugrupowania do zawiązywania koalicji lub podczepiania się pod większe ugrupowania.

Jednocześnie reforma uprości system wyboru i zlikwiduje problem „wędrującego mandatu”. Każdy okręg będzie mieć z góry określoną liczbę mandatów do zapełnienia.

Podsumowując: na reformie zyskają wschodnie województwa, które zyskają większą reprezentację i większą liczbę mandatów, stracą zaś zachodnie i okręg warszawski. Największymi zwycięzcami będą duże ugrupowania, a przegranymi ugrupowania małe.

Po wystąpieniu nastąpiła dyskusja, podczas której udało się wyjaśnić wszystkie wątpliwości zgromadzonej publiczności.

%d bloggers like this: