Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Sekretne życie Włodzimierza Lenina

20 listopada po raz kolejny mieliśmy zaszczyt zaprosić Państwa do naszego Ośrodka na wydarzenie z cyklu „Spotkanie z filmem”. Tym razem Pan Krzysztof Nowak zaprezentował nam film pt. „Sekretne życie Włodzimierza Lenina”, który bezpośrednio łączy się z podejmowanym przez nas w tym miesiącu tematem setnej rocznicy rewolucji październikowej.
Tematyka filmu skupia się na szczegółach z życia ojca bolszewickiego przewrotu, które nie zawsze są znane przeciętnemu odbiorcy. Autorem tego dzieła jest nie twórca pochodzący z niedotkniętej sowieckim reżimem zachodniej Europy, ale młody ukraiński reżyser, który na przykładzie swojej codzienności widzi skutki wielkiego zła rewolucji. Film skupia się na poszczególnych etapach życia Włodzimierza Lenina, które jego biografowie spreparowali i wykreowali obraz wielkiego i wspaniałego człowieka. Krok po kroku reżyser obnaża propagandowe mity i ujawnia bolesną prawdę stającą za fasadą świętości tego człowieka. W miarę prezentacji filmu upadają powszechnie przyjęte opinie na temat Włodzimierza Uljanowa, bo tak brzmi prawdziwe nazwisko Lenina, będące owocem bolszewickiej hagiografii.
Po skończonej projekcji prowadzący wraz z widzami wspólnie zastanawiali się nad źródłem i przyczyną wewnętrznej degeneracji Włodzimierza Lenina szukając jej m.in. w ciężkich doświadczeniach dzieciństwa. Nie pominięto również tematu dzisiejszego oddziaływania dzieł założyciela partii bolszewickiej na społeczeństwa świata. Pojawiły się również głosy przypominające, że kłamstwem, powtarzanym szczególnie często w dzisiejszych realiach, jest twierdzenie, że moralnie idea Lenina była szlachetna, została zaś zdeprawowana przez jego następców jak Stalic czy Dzierżyński.

 

%d bloggers like this: