Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Spotkanie z Dyrektor Wykonawczą w Grupie Banku Światowego

Ostatnie lata to dwa poważne kryzysy dotykające gospodarkę światową, gospodarki poszczególnych państw czy branże, sektory, przedsiębiorstwa. Mowa o kryzysie gospodarczym wywołanym pandemią Covid-19 oraz kryzysie ekonomicznym spowodowanym przez rosyjską agresję na Ukrainę.

Obecnie istnieje wiele instytucji międzynarodowych, których działalność ma wpływ na otaczającą nas rzeczywistość, również w kontekście gospodarki światowej. Jedną z najważniejszych tego rodzaju instytucji jest Bank Światowy.

Podczas spotkania porozmawiamy między innymi o następujących kwestiach:

  • konsekwencje rosyjskiej agresji na Ukrainę dla gospodarki światowej (w tym dla Polski oraz państw europejskich),
  • działania Banku Światowego na rzecz pomocy Ukrainie,
  • wpływ pandemii na sytuację krajów rozwijających się,
  • perspektywy dla Polski w grupie G20,
  • walka ze światowym ubóstwem.

Katarzyna Zajdel-Kurowska – ekonomistka, Dyrektor Wykonawcza w Grupie Banku Światowego. Przed objęciem funkcji dyrektor wykonawczej, członkini Zarządu NBP odpowiedzialna za zarządzanie aktywami rezerwowymi oraz zarządzanie ryzykiem finansowym i operacyjnym. Wcześniej pełniła funkcję zastępcy dyrektora wykonawczego w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, a w latach 2007‐2009 – wiceministra finansów. Jako wiceminister finansów pełniła także funkcje: wiceprzewodniczącej Komisji Nadzoru Bankowego, przewodniczącej Komitetu Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, członka Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Komitetu Stabilności Finansowej, Rady Dyrektorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz reprezentowała Polskę w Komitecie Ekonomiczno-Finansowym (EFC) Rady Unii Europejskiej. Przed rozpoczęciem kariery w sektorze publicznych, pracowała w Citibank Handlowy (1998‐2007), gdzie pełniła m.in. funkcję głównego ekonomisty Banku. Członkini Rady Uczelni Uniwersytetu Warszawskiego, Rady Programowej United Nations Association Poland oraz UN Global Compact Network Poland, a także członkini Global Interdependence Center’s College of Central Bankers.

Spotkanie odbędzie się 30 sierpnia 2022 r. o godz. 18:00 na platformie Google Meet (link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/jbp-cios-vpy).

Wstęp wolny! Zapraszamy!

%d bloggers like this: