Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Spotkanie z Młodzieżową Delegatką RP do NATO

NATO niewątpliwie jest najpotężniejszym sojuszem militarnym na świecie, który z założenia ma wpłynąć na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród stowarzyszonych w obrębie niego państw. Jego dalsze funkcjonowanie było mimo wszystko niejednokrotnie wystawiane na próbę. Także i współcześnie jego znaczenie jest poddawane w wątpliwość. Kwestionowany jest nie tylko jego dalszy rozwój, ale także skuteczność artykułu 4 i 5 Traktatu o NATO, stanowiącego o solidarności oraz obowiązku militarnej pomocy wobec pozostałych państw członkowskich, których integralność terytorialna została w jakikolwiek sposób naruszona.

Podczas naszego kolejnego spotkania postaramy odpowiedzieć się na szereg różnych pytać, w tym m.in.:

  • W jaki sposób młode osoby mogą zaangażować się w działalność NATO?
  • Jak zostać Młodzieżową Delegatką oraz jakie wyzwania stoją przed osobą z taką nominacją?
  • Czy i w jaki sposób angażuje się NATO w proces włączania kobiet?
  • Na ile nowa Koncepcja Strategiczna została zaktualizowana i do jakiego stopnia wpisuje się ona we współczesne realia na realnie międzynarodowej?

Na te i wiele innych tematów porozmawiamy z Karoliną Siekierką, Młodzieżową Delegatką RP do NATO.

Karolina Siekierka – Młodzieżowa Delegatka RP do NATO. Senior Programme Specialist w Business and Human Rights Programme, UN Global Compact Network Poland. Dyrektorka ds. Analiz i Koordynacji Projektów w Instytucie Nowej Europy w latach 2021-2022. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku stosunki międzynarodowe, specjalizacji Bezpieczeństwo i Studia Strategiczne. Uczestniczyła w programach stypendialnych w Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1) oraz Institut d’Etudes Politique de Paris (Sciences Po Paris). Jej zainteresowania badawcze obejmują rolę NATO w środowisku bezpieczeństwa, politykę zagraniczną i wewnętrzną Francji, prawa człowieka oraz konflikty zbrojne. Autorka i współautorka publikacji z zakresu zainteresowań badawczych.

Spotkanie odbędzie się 1 grudnia 2022 r. o godz. 18:00 w Cyryl Club (Młyńska 14, Poznań).

Zapraszamy serdecznie!

%d bloggers like this: