Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

WEŹ UDZIAŁ W MIESIĘCZNYM REJSIE W AZJI W RAMACH PROGRAMU „STATEK MŁODZIEŻY ŚWIATA“ (SHIP FOR WORLD YOUTH)

Jeszcze do 29 sierpnia można zgłosić swoją kandydaturę do kolejnej edycji Programu stypendialnego „Statek Młodzieży Świata” organizowanego przez Rząd Japonii.

Szczegóły pod adresem: swy.international
Jest to program międzynarodowej wymiany młodzieży organizowany od 1988 roku. W zorganizowanym rejsie uczestniczyć będzie młodzież z różnych stron świata. Polska młodzież miała okazję uczestniczyć w nim dotąd dwukrotnie.
Kolejna edycja programu odbędzie się w dniach od 16 stycznia do 2 marca 2018 roku (w dniach 16 – 27 stycznia zostaną przeprowadzone szkolenia, zaś rejs rozpocznie się 28 stycznia). Uczestnikami rejsu będzie 122 młodych Japończyków i 120 osób z 10 zaproszonych państw (po 12 osób z każdego państwa). Podczas rejsu młodzież uczestniczy w wykładach oraz dyskusjach, bierze udział w imprezach kulturalnych, sportowych, seminariach itp. Zaplanowane są także krótkie wizyty w Indiach i na Sri Lance, gdzie przygotowany zostanie program lokalny, pozwalający uczestnikom rejsu zapoznać się z kulturą tych krajów.
Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu prowadzi nabór dokumentów rekrutacyjnych na kandydatów do uczestnictwa w Programie Stypendialnym „Ship for World Youth”.
Wymagania dla kandydatów na uczestników Programu:
– Obywatele polscy urodzeni między 2 kwietnia 1986 r. a 1 kwietnia 1999 r.;
– zobowiązani do aktywnego uczestnictwa w Programie w pełnym wymiarze czasowym
– brak przeciwskazań zdrowotnych (kluczowe w warunkach długiej podróży morskiej)
– biegła znajomość języka angielskiego poświadczona certyfikatem na poziomie B2 (wg klasyfikacji Rady Europy)
– podstawowa wiedza na temat Japonii
Uwaga:
Kandydaci nie mogą być absolwentami poprzednich edycji programów międzynarodowej wymiany młodzieży sponsorowanych przez Urząd Rady Ministrów Japonii.
Wymagania dla kandydatów na Liderów Narodowych w Programie:
– wiek 31-39 lat
– zobowiązanie do aktywnego uczestnictwa w Programie w pełnym wymiarze czasowy
– brak przeciwskazań zdrowotnych (kluczowe w warunkach długiej podróży morskiej)
– biegła znajomość języka angielskiego poświadczona certyfikatem na poziomie Cl
Mile widziani Kandydaci posiadający zdolności przywódcze wobec grupy narodowej, potrafiący moderować zajęcia w grupach wielonarodowych, na które mogą być dzieleni uczestnicy.
Uwaga:
Kandydaci na lidera narodowego reprezentacji Polski powinni mieszkać na terenie Polski przynajmniej od dnia nominacji na Lidera Narodowego do końca edycji Programu
Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny z zaznaczeniem, czy kandydatura dotyczy udziału w Programie w charakterze uczestnika, czy lidera narodowego oraz deklaracją dobrego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego;
2. CV z wyszczególnieniem osiągnięć w działalności studenckiej/zawodowej i społecznej;
3. Krótką koncepcję pomysłu na promocję pozytywnego wizerunku Polski za granicą;
4. Kopię świadectwa potwierdzającego bardzo dobrą znajomość języka angielskiego;
5. Fotokopię paszportu ważnego przynajmniej do 1 września 2018 r.;
6. Fotografię 4,5 x 3,5 cm;
7. Wypełniony załączony formularz rekrutacyjny (wraz z drugą fotografią) oraz jego kopię;
8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
Dokumenty należy składać w biurze RODM do dnia 29 sierpnia br.
Komisja rekrutacyjna pod przewodnictwem Ministra Jana Dziedziczaka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, zarekomenduje Ambasadzie Japonii uczestników Programu.
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną do siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru kandydatów do stypendium podejmie Kancelaria Premiera Japonii.
Serdecznie zachęcamy do udziału w Programie!

%d bloggers like this: