Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Podsekretarz Stanu Marek Prawda rozmawiał z Minister Stanu MSZ Niemiec oraz Szefem Gabinetu Politycznego MSZ Królestwa Szwecji

Jak poinformowało na swojej stronie internetowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych, podsekretarz Stanu MSZ Marek Prawda spotkał się 15 kwietnia br. w Warszawie z Minister Stanu w MSZ Republiki Federalnej Niemiec Anną Lührmann oraz Szefem Gabinetu Politycznego MSZ Królestwa Szwecji Torbjörnem Sohlströmem.

Rozmowa wiceministra Prawdy z Minister Stanu w MSZ Republiki Federalnej Niemiec obejmowała m.in. stosunki dwustronne i współpracę w ramach Trójkąta Weimarskiego. Poruszono także tematy z agendy europejskiej, takie jak polityka migracyjna, czy rozszerzenie UE. Rozmówcy zgodzili się co do potrzeby regularnych konsultacji.

Podczas spotkania Marka Prawdy z Szefem Gabinetu Politycznego MSZ Królestwa Szwecji Torbjörnem Sohlströmem strony zgodnie potwierdziły wysoką ocenę relacji bilateralnych łączących Polskę i Szwecję oraz rosnącą rolę współpracy wielostronnej w regionie Morza Bałtyckiego. T. Sohlström zwrócił uwagę na szczególną rolę Polski jako pomostu łączącego kraje bałtyckie i nordyckie z dużymi państwami UE. Wiceminister Prawda wyraził przekonanie, że akcesja Szwecji do NATO w istotny sposób wzmocniła bezpieczeństwo regionu i zapewnił o konsekwentnym zaangażowaniu Warszawy w budowę silniejszej Europy. W odniesieniu do sytuacji w Ukrainie obie strony potwierdziły wolę dalszego wspierania Kijowa i intensyfikacji działań na rzecz realizacji wspólnego celu, jakim jest pokonanie Rosji i zapewnienie trwałego pokoju w Europie. Zgodnie ocenili, że Europa i USA dysponują potencjałem umożliwiającym dostarczenie efektywnej pomocy dla walczącej Ukrainy.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

%d bloggers like this: