Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

100. rocznica wizyty marszałka Ferdynanda Focha w Polsce

Temat stosunków Polski z Francją i Wielką Brytanią w okresie międzywojennym do dnia dzisiejszego budzi silne emocje i spotyka się z różnymi, często skrajnymi ocenami wśród ekspertów.

Dla pierwszego grona badaczy te zachodnioeuropejskie mocarstwa były jedynymi potencjalnymi gwarantami polskiej niepodległości, z którymi współpraca układała się wzorcowo, aż do niemieckiej agresji na Polskę. Natomiast dla drugiego grona specjalistów Francja i Wielka Brytania od samego początku jedynie pozorowały pozycję sojuszników Polski po to, aby II Rzeczpospolita nie weszła w strefę wpływów niemieckich lub sowieckich, natomiast w pierwszych dniach inwazji Niemiec na Polskę podjęły decyzję, że nie udzielą pomocy swojemu sojusznikowi.

Jak jednak było naprawdę? Tego dowiedzą się Państwo na organizowanej przez nas debacie, na którą serdecznie zapraszamy!

Debata odbędzie się we wtorek 25 kwietnia 2023 r. o godz. 18:00 w klubie dyskusyjnym Cyryl Club (Młyńska 14, Poznań).

Prelegenci:

  • prof. UAM dr hab. Paweł Stachowiak – historyk i politolog. Absolwent historii na UAM. Zatrudniony w Zakładzie Najnowszej Historii Politycznej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Jego zainteresowania badawcze obejmują dzieje polskiej myśli politycznej, kwestie polityki pamięci oraz relacje między religią a polityką. Autor monografii: „U źródeł katolicyzmu endeckiego. Obóz narodowy wobec religii i Kościoła katolickiego” oraz: „Kościół rzymskokatolicki w Polsce po r. 1989. Uczestnik życia politycznego i konstruktor pamięci zbiorowej”.
  • dr Piotr Grzelczak – historyk, specjalista w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych IPN w Poznaniu. Opublikował m.in. Poznański Czerwiec 1956. Walka o pamięć w latach 1956–1989, Poznań 2016. Laureat nagrody im. Józefa Łukaszewicza „Posnaniana 2016”; nagrody Miasta Poznania w konkursie na wyróżniającą się pracę doktorską (2015) oraz nagrody w konkursie im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku (2015). Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Kolegium Redakcyjnego „Kroniki Miasta Poznania”.
  • Mateusz Wesołowski – absolwent kierunków historia i prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów laureat wielu nagród, a w tym Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe. Działacz i członek zarządów wielu organizacji o profilu akademickim i naukowym. Obecnie nauczyciel historii oraz prawnik. Pasjonat historii starożytnej ze szczególnym uwzględnieniem dziejów starożytnego Izraela i pierwszych wieków chrześcijaństwa. Autor monografii naukowej pt. „Wybuch i początek powstania hasmonejskiego do roku 164 przed Chrystusem”.
%d bloggers like this: