Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Konkurs na aplikację dyplomatyczno – konsularną 2020

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło nabór w ramach konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2020 (ADK 2020A).

Aplikacja jest skierowana do osób zainteresowanych podjęciem pracy w polskiej służbie zagranicznej. Obejmuje ona szkolenia i staże zarówno w centrali MSZ w Warszawie, jak i w placówkach zagranicznych RP.

Aplikanci zostaną zatrudnieni w MSZ na czas określony jednego roku.  Po ukończeniu części teoretycznej i praktycznej aplikacji oraz pomyślnym zdaniu egzaminu, uczestnicy uzyskają stopień dyplomatyczny i zostaną skierowani do pracy w polskich placówkach dyplomatyczno-konsularnych początkowo na okres dwóch lat

Termin składania dokumentów upływa: 13 września 2019 r. 

Po więcej szczegółów zapraszamy Państwa na stronę www:

„USA – Iran, potencjalne scenariusze”

Miłym zaskoczeniem dla organizatorów ze względu na ogromne zainteresowanie ze strony gości, którzy dopisali w liczbie blisko 50 osób, okazało się spotkanie dotyczące relacji USA – Iran, które odbyło się w siedzibie Ośrodka 17 lipca 2019 r. Wydarzenie miało na celu przedstawienie obrazu obecnej, zaogniającej się sytuacji na Bliskim Wschodzie nie tylko z perspektywy dwóch mocarstw USA i Iranu, ale uwzględniało kontekst europejski i polski; co zyska i co straci UE oraz Polska. Naszym gościem był prof. dr hab. Przemysław Osiewicz, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, ekspert stosunków międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem państw Bliskiego Wschodu, w tym Iranu i Turcji, stypendysta FULBRIGHT Senior Award, Visiting Professor na Georgetown University, Waszyngton, stały współpracownik amerykańskiego ośrodka badawczego The Middle East Institute. Teza postawiona przez prowadzącego wykład brzmiała: ROZŁAM MIĘDZY USA I UE W SPRAWIE SANKCJI WOBEC IRANU. Wykład oraz dyskusja po spotkaniu dotyczyły następujących zagadnień:
  • jakie potencjalne konsekwencje ma wpływ kwestii irańskiej na relacje USA – UE z uwzględnieniem aspektów politycznych i ekonomicznych?,
  • sytuacja ekonomiczno – gospodarcza w Islamskiej Republice Iranu w ostatnim półroczu (mapy, dane, statystki)
  • znaczenie porozumienia JCPOA z 2015r. oraz przyczyny wycofania się USA,
  • sytuacja polityczna państw, potencjalnie zainteresowanych udzieleniem poparcia Iranowi i włączeniem się w konflikt,
  • co jest ważniejsze dla społeczności międzynarodowej: przestrzeganie prawa mnd. czy relacje transatlantyckie?,
  • możliwe scenariusze rozwojowe, które mogą wywołać obecne napięcia w Zatoce Perskiej (scenariusz: „pokojowy”, „status quo”, „wojenny”)
Po godzinnym wystąpieniu prelegenta, publiczność zadawała wiele pytań i żywo interesowała się przedstawianymi zagadnieniami nie tylko związanymi z polityką, ale także aspektami społecznymi i kulturowymi Iranu, w których prof. Osiewicz świetnie się orientował.        

A Hundred Years of Peace Treaty of Versailles. New Order in the History of Europe

Jestem akapitem tekstu. Kliknij przycisk, by zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
W dniach 11-12 lipca odbyła się w Poznaniu międzynarodowa konferencja „Sto lat traktatu pokojowego w Wersalu. Nowy porządek w dziejach Europy/A Hundred Years of Peace Treaty of Versailles. New Order in the History of Europe”. W wydarzeniu udział wzięli naukowcy z Niemiec, Rosji, USA, Włoch, Albanii, Słowacji, Austrii i oczywiście Polski. Z referatem wystąpił również pracownik RODMu dr Adam Szabelski. Konferencję organizował RODM w Poznaniu we współpracy z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej, Niemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie oraz Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie. Wkład RODMu w Poznaniu w przygotowanie spotkania został zauważony i podkreślony kilkukrotnie podczas dwóch dni konferencji. Był to swoistego rodzaju finał dotychczasowych działań RODMu w Poznaniu mających na celu uczczenie setnej rocznicy konferencji w Wersalu, która przywróciła Polskę na mapy Europy. W tym roku z wykładami popularnonaukowymi, o tym niezwykle ważnym dla naszej niepodległości traktacie pokojowym, byliśmy w Zbąszyniu, Kwilczu oraz Kaliszu.

Repatrianci w Poznaniu

Cały czas aktywnie współpracujemy z Ośrodkiem RODAK. Misją Ośrodka RODAK jest wszechstronna pomoc repatriantom w zaadaptowaniu się do nowych warunków życia w Polsce. Tym razem nie gościliśmy u naszych rodaków z wykładem, czy warsztatami, ale zaprosiliśmy ich do siebie – do Poznania.

10 czerwca 2019 roku kilkudziesięciu repatriantów miało możliwość zwiedzenia Stołecznego Miasta Poznania. Nasza wspólna podróż rozpoczęła się od XX wieku – omówiono wydarzenia związane z czerwcem 1956 roku, a następnie obeszliśmy Dzielnicę Cesarską i weszliśmy do Zamku Cesarskiego. Nadal cofaliśmy się w czasie – zwiedzaliśmy barokową farę i plac Kolegiacki oraz renesansowy Ratusz i otaczający go Stary Rynek. Szukając naszych korzeni wciąż podróżowaliśmy do przeszłości, aby w końcu znaleźć się na Ostrowie Tumskim, gdzie znajdywało się Palatium Mieszka I.

Grupę oprowadzali pracownicy RODM dr Adam Szabelski oraz Weronika Tomys.

 

Bałkańska szachownica. Geopolityczne wyzwania dla Polski i Europy

5 lipca zorganizowaliśmy razem z Klubem Jagiellońskim oddział w Poznaniu debatę „Bałkańska szachownica. Geopolityczne wyzwania dla Polski i Europy”. Był to nasz wkład w odbywający się w Poznaniu Szczyt Bałkanów Zachodnich.

Debata była jednocześnie premierą najnowszego raportu Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego pod tytułem. „Kierunek Bałkany! Znaczenie i potencjał współpracy Polski z państwami Bałkanów Zachodnich”. Poza prezentacją raportu i dyskusją nad głównymi jego tezami, głównym celem spotkania było podsumowanie „na gorąco” efektów Szczytu.

Prelegentami podczas debaty byli: Adam Balcer (ekspert ds. międzynarodowych), prof. Bogusław Zieliński (dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Michał Kucharski (Filolog slawista) oraz pan ambasador Wiesław Tarka (koordynatorowi Szczytu Bałkanów Zachodnich).

Raport DO POBRANIA tutaj: https://klubjagiellonski.pl/publikacje/kierunek-balkany-znaczenie-i-potencjal-wspolpracy-polski-z-panstwami-balkanow-zachodnich/

 

Szczyt Bałkanów Zachodnich 3-5 lipca, Poznań

W Poznaniu od 3 do 5 lipca trwa Szczyt Bałkanów Zachodnich, w ramach którego, dziś, tj.  4 lipca 2019 r. minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz wraz z minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigą Emilewicz zainaugurowali Forum Społeczeństwa Obywatelskiego.

Min. Czaputowicz w swoim wystąpieniu wspomniał, że: „(…) Bałkany Zachodnie pozostają kluczowym kierunkiem, jeżeli chodzi o międzynarodowe zaangażowanie Polski. Jak dodał, Europa nie może być postrzegana jako w pełni zjednoczona bez Bałkanów Zachodnich, zarówno z geograficznego, jak i geopolitycznego punktu widzenia (…)” /źródło: www.polskieradio24.pl/

Poniżej link do całego artykułu:

https://polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2335568,Szczyt-Balkanow-Zachodnich-J-Czaputowicz-chcemy-zwiekszac-stabilizacje-i-rozwoj-regionu 

W załączonej grafice zamieszczamy obszary tematów podczas spotkań ministrów spraw wewnętrznych.

Zapraszamy do śledzenia wydarzeń międzynarodowych!