Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

„USA – Iran, potencjalne scenariusze”

Miłym zaskoczeniem dla organizatorów ze względu na ogromne zainteresowanie ze strony gości, którzy dopisali w liczbie blisko 50 osób, okazało się spotkanie dotyczące relacji USA – Iran, które odbyło się w siedzibie Ośrodka 17 lipca 2019 r. Wydarzenie miało na celu przedstawienie obrazu obecnej, zaogniającej się sytuacji na Bliskim Wschodzie nie tylko z perspektywy dwóch mocarstw USA i Iranu, ale uwzględniało kontekst europejski i polski; co zyska i co straci UE oraz Polska. Naszym gościem był prof. dr hab. Przemysław Osiewicz, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, ekspert stosunków międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem państw Bliskiego Wschodu, w tym Iranu i Turcji, stypendysta FULBRIGHT Senior Award, Visiting Professor na Georgetown University, Waszyngton, stały współpracownik amerykańskiego ośrodka badawczego The Middle East Institute. Teza postawiona przez prowadzącego wykład brzmiała: ROZŁAM MIĘDZY USA I UE W SPRAWIE SANKCJI WOBEC IRANU. Wykład oraz dyskusja po spotkaniu dotyczyły następujących zagadnień:
  • jakie potencjalne konsekwencje ma wpływ kwestii irańskiej na relacje USA – UE z uwzględnieniem aspektów politycznych i ekonomicznych?,
  • sytuacja ekonomiczno – gospodarcza w Islamskiej Republice Iranu w ostatnim półroczu (mapy, dane, statystki)
  • znaczenie porozumienia JCPOA z 2015r. oraz przyczyny wycofania się USA,
  • sytuacja polityczna państw, potencjalnie zainteresowanych udzieleniem poparcia Iranowi i włączeniem się w konflikt,
  • co jest ważniejsze dla społeczności międzynarodowej: przestrzeganie prawa mnd. czy relacje transatlantyckie?,
  • możliwe scenariusze rozwojowe, które mogą wywołać obecne napięcia w Zatoce Perskiej (scenariusz: „pokojowy”, „status quo”, „wojenny”)
Po godzinnym wystąpieniu prelegenta, publiczność zadawała wiele pytań i żywo interesowała się przedstawianymi zagadnieniami nie tylko związanymi z polityką, ale także aspektami społecznymi i kulturowymi Iranu, w których prof. Osiewicz świetnie się orientował.        
%d bloggers like this: