Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Konkurs na aplikację dyplomatyczno – konsularną 2020

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło nabór w ramach konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2020 (ADK 2020A).

Aplikacja jest skierowana do osób zainteresowanych podjęciem pracy w polskiej służbie zagranicznej. Obejmuje ona szkolenia i staże zarówno w centrali MSZ w Warszawie, jak i w placówkach zagranicznych RP.

Aplikanci zostaną zatrudnieni w MSZ na czas określony jednego roku.  Po ukończeniu części teoretycznej i praktycznej aplikacji oraz pomyślnym zdaniu egzaminu, uczestnicy uzyskają stopień dyplomatyczny i zostaną skierowani do pracy w polskich placówkach dyplomatyczno-konsularnych początkowo na okres dwóch lat

Termin składania dokumentów upływa: 13 września 2019 r. 

Po więcej szczegółów zapraszamy Państwa na stronę www:

%d bloggers like this: