Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Rzeczpospolita Obojga Narodów (450-lecie Unii Lubelskiej)

25 października odwiedziliśmy Szkołę Podstawową nr 25 z wykładami dla klas drugich i trzecich z wykładem o Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

1 lipca 1569 roku doszło do jednego z największych sukcesów polskiej polityki zagranicznej. W wyniku konsekwentnych działań od momentu zawarcia unii w Krewie w 1385 ostatecznie udaje się połączyć unią realną Koronę Królestwa Polskiego oraz Wielkie Księstwo Litewskie. Powstała w ten sposób Rzeczpospolita Obojga Narodów. Nieodłącznym elementem tego państwa była unikatowa kultura – sarmatyzm oraz związane z nim zwyczaje, kuchnia oraz charakterystyczny strój narodowy.

Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem najmłodszych.

Port pachnący rewolucją. O protestach w Hongkongu

Październik poświęciliśmy w RODMie Poznań głównie wydarzeniom w Azji. Naszym kolejnym prelegentem był pan dr Tomasz Okraska z Uniwersytetu Śląskiego.

Pan doktor przedstawił w pierwszej kolejności historię portowego miasta Hongkong, która wpłynęła na ukształtowanie się jego dzisiejszej autonomii i nietypowego, jak na Chiny ustroju. Pokrótce przedstawił wydarzenia ostatnich lat: na przykład protest parasolek z 2014 roku. Następnie przeszedł do omawiania przyczyny wybuchu niezadowolenia społecznego wśród mieszkańców „Pachnącego Portu”. Opisał również, w jaki sposób protestujący korzystając z nowoczesnych technologii potrafią się gromadzić oraz zablokować fragment miasta. Wymienił także postulaty demonstrantów.

Moderujący spotkanie dr Adam Szabelski zadał następnie obecnym kilka zagadek dotyczących Chin. Osoby, które najszybciej udzieliły poprawnej odpowiedzi otrzymały nagrody książkowe.

Słuchacze zadali panu dr Tomaszowi Okrasce kilkanaście pytań, po czym przeszli do dyskusji nad dalszymi możliwymi scenariuszami.

Zasadniczo zebrani byli zgodni w ocenie sytuacji: jest ona patowa zarówno dla demonstrantów, jak i dla Pekinu.

Zdaniem dr Tomasza Okraski Chiny podjęły decyzję o przeczekaniu mając nadzieje, że protestujący po upływie kilku miesięcy sami zrezygnują z dalszych aktywności.

 

Globalna ekspansja Chin

17 października w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM odbyła się dyskusja o globalnej ekspansji Chin. Naszym gościem był Pan Radosław Pyffel – Pełnomocnik Zarządu PKP Cargo ds. rynków wschodnich, oraz kierownik studiów „Biznes chiński- jak działać skutecznie w czasach Jedwabnego Szlaku” w Akademii Leona Koźminskiego.W przeszłości między innymi Alternate Director I członek Rady Dyrektorów w Azjatyckim Banku Inwestycji Infrastrukturalnych ( AIIB) z ramienia RP (2016-2018), prezes think-tanku Centrum Studiów Polska-Azja (CSPA). Studiował (jako stypendysta MEN) na chińskich uczelniach wyższych m. in. Sun Yat Sen University w Kantonie i Beijing University.

Od ponad dwóch dekad Chiny prowadzą agresywną politykę inwestycyjno-kredytową w Afryce, stając się kluczowym pożyczkodawcą dla krajów afrykańskich, w tym Angoli, Etiopii, Kenii i bogatej w miedź Zambii. Podczas gdy wielu afrykańskich przywódców z zadowoleniem przyjmuje pomoc Pekinu, szczególnie w budowaniu infrastruktury, a ekspansja chińska jest źródłem zaniepokojenia Europy.

Jednocześnie Chiny stają się liderem w dziedzinach zaawansowanych technologii i starają się podważyć światowy układ w którym dominują USA.

Radosław Pyffel przedstawił specyfikę chińskiej ekspansji, która powoli buduje nowy ład międzynarodowy oparty o konfucjańskie idee harmonii. Jednakże, harmonia ta jest specyficznie rozumiana. Jest to naturalny porządek rzeczy, w którym miejsce centralne zajmują Chiny „Państwo Środka”. Niczym dworzanie cesarscy ustawiający się w bliższej lub dalszej odległości od cesarza na takie same relacje z Chinami mogą liczyć inne państwa. Doskonale było to widać podczas targów w Szanghaju, gdzie naczelne miejsce miał wielki namiot chiński, a miejsca wystaw innych państw były posegregowane względem ważności wobec Chin.

Projekt Jednego Pasa i Szlaku, nawet jeśli Polska nie będzie chciała w nim uczestniczyć jest nie do uniknięcia z powodów geopolitycznych. Już teraz 80% pociągów z Chin wjeżdża do Europy przez polskie terytorium. Sama idea Pasa i Szlaku jest jednak bardzo niejasna – jest to spowodowane specyficznym poczuciem honoru, które mogłoby zostać naruszone w przypadku porażki tego projektu. Utrzymując stan niejasności można się jeszcze wycofać zachowując twarz.

Chińskie elity są przekonane o tym, że przywracanie Chinom ich należnego miejsca w świecie po dwóch wiekach problemów wewnętrznych, wywoła reakcję innych mocarstw – zwłaszcza USA. Dlatego Chiny są gotowe to konfrontacji.

Osiągnięcia polskiej polityki zagranicznej 2015-2019. Nowoczesna promocja Polski

29 września 2019 r. w Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyła się kolejna debata  z cyklu pt. „Osiągnięcia polskiej polityki zagranicznej w latach 2015-2019”. Tematem wiodącym spotkania były zagadnienia dotyczące „Nowoczesnej promocji Polski”.

Wydarzenie odbywało się w ramach trwającego od 27 do 29 września Festiwalu Książki Narodowej organizowanego przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” działające w Poznaniu.

Spotkanie w Poznaniu otworzyło wystąpienie wiceministra spraw zagranicznych Szymona Szynkowskiego vel Sęka. Wiceminister zaznaczył, że: „dyplomacja publiczna jest dyplomacją przyszłości. Jej przekaz ma mieć charakter ogólnodostępny, a nie elitarny. Każdy z nas powinien być ambasadorem Polski przy wykorzystaniu dostępnych mediów, w tym mediów społecznościowych”. Nadmienił także, że na rzecz przekazu marki „Polska” działa 125 placówek na całym świecie.

Przedstawiciel polskiego rządu podsumował tegoroczne akcje promocyjne realizowane przez MSZ. Do głównych przedsięwzięć zaliczył organizację Szczytu Bałkanów Zachodnich w Poznaniu, w przygotowanie którego zaangażowanych było blisko 7000 osób. „Tego typu wydarzenie oprócz tego, że stanowiło formę promocji Polski – miało także inny, równie ważny cel – a mianowicie wykorzystywanie ważnych wydarzeń o skali światowej, aby pokazać znaczenie naszego kraju na forum europejskim i światowym, gdzie Polska jest orędownikiem rozszerzenia EU o państwa bałkańskie”. Wiceminister wspomniał także o zakończonej sukcesem akcji iluminacji największych budynków na świecie w kolorach bieli i czerwieni, dzięki czemu około 90 mln ludzi na całym świecie dowiedziało się o 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Minister zaznaczył, że głównym celem podejmowanych przez MSZ przedsięwzięć jest, aby narracja dot. promocji marki narodowej docierała poza granice Polski.

Pan Radosław Pyffel – pełnomocnik Zarządu PKP Cargo ds. rynków wschodnich oraz kierownik studiów „Biznes chiński – jak działać skutecznie w czasach Jedwabnego Szlaku” w Akademii Leona Koźminskiego przedstawił swoje obserwacje, prezentując uczestnikom spotkania, percepcję oraz pryzmat, poprzez który Azjaci postrzegają Polskę i Polaków

Dla mieszkańców kontynentu azjatyckiego Polska jest krajem bardzo atrakcyjnym, rozwijającym się w szybkim tempie, na co wskazują wskaźniki gospodarcze oraz realizowane duże projekty infrastrukturalne. Ponadto Polska traktowana jest jako państwo z ogromnym potencjałem, o czym świadczy przykład dobrze prosperującego portu gdańskiego. Polska jest pozytywnie odbierana na Dalekim Wschodzie, ponieważ uważana jest za kraj konserwatywny rodzinny, o wysokiej etyce pracy, co imponuje Azjatom, ceniącym sobie wartości rodzinne i tradycyjne.

Trzecim dyskutantem był pan Bartłomiej Radziejewski szef think tanku Nowej Konfederacji, który zaznaczył, że promocja Polski powinna koncentrować się na dwóch aspektach: promocji potrzeb i interesów. Wskazał, że Polska potrafi pokazywać siebie, uzyskując pozytywny efekt psychologiczny. Dzieląc się swoimi spostrzeżeniami nadmienił, że nasz kraj częściej podejmuje działania z gatunku reaktywnych, bądź też defensywnych. Jak zauważył – są to jednocześnie działania z gatunku mniej efektywnych. Powinno pojawić się więcej działań ofensywnych i proaktywnych, stanowiących alternatywę dla obecnego przekazu, przedstawiając tym samym szereg zwycięstw i wolności, które wyprzedzały zachodnią cywilizację liberalną.

Podczas ostatniego wystąpienia, pan Marek Szczepanowski Zastępca Dyrektora Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ, dokonał rozróżnienia pomiędzy dyplomacją klasyczną, która ma bardzo precyzyjnie wyznaczone cele a dyplomacją publiczną, będącą elementem klasycznej dyplomacji. Wskazał, że dyplomacja publiczna daje poparcie społeczne, a jej zadaniem jest kreowanie wizerunku Polski poprzez różne okoliczności. Przedstawił sposób aktywności ministerstwa na tym polu, polegający na kategoryzowaniu działań, tak aby stworzyć przekaz adekwatnie adresowany do odbiorcy. Zaakcentował, iż niezwykle ważne jest dostosowanie treści do grup docelowych. Przedstawiciel resortu podkreślił, że działania koncentrują się w dużej mierze na reagowaniu ad hoc  w sytuacjach kryzysowych, zważywszy, że na pewne skazy ciążące na wizerunku Polski należy odpowiadać w sposób natychmiastowy. Niezwykle istotne jest sukcesywne budowanie wizerunku Polski w sposób pozytywny, który pomoże innym państwom zrozumieć, dlaczego wybrana została taka forma narracji, ukazującej miejsce i znaczenie Polski na arenie mnd. Dlatego też konieczna jest troska o znajomość polskiej kultury i docieranie z niezakłamanym wizerunkiem do jak najszerszych kręgów społecznych.

W podsumowaniu spotkania, wiceminister SZ nakreślił wizję dalszych działań w obszarze promowania marki Polski. Cele te oprócz tego, że powinny mieć charakter długoterminowy powinny koncentrować się na wykorzystywaniu nowych płaszczyzn, takich jak sektor gier komputerowych, dyplomacja cyfrowa oraz podjęcie działań w kierunku uruchomienia telewizji anglojęzycznej.