Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Działania MSZ podjęte w związku z sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa

W MSZ przez 24 godziny na dobę działa Zespół Zarządzania Kryzysowego; jednym z kluczowych zadań zespołu jest wypracowanie rozwiązań dla Polaków, którzy przebywają za granicą i mają problem z powrotem do Polski.

Służba dyplomatyczna i konsularna jest w pełni zmobilizowana i pracuje całodobowo w trybie nadzwyczajnym. W związku z obecną sytuacją MSZ wprowadziło rozwiązania organizacyjne w urzędach, które pozwalają na zwiększenie potencjału reagowania na potrzeby Polaków. Placówki pracują w trybie kryzysowym, zostały powołane specjalne zespoły mające na celu pomoc naszym obywatelom.

W razie potrzeby konsulowie pomagają Polakom w znalezieniu alternatywnego miejsca noclegowego, wskazują wiarygodnych przewoźników, informują o dostępie do służby zdrowia. Jeśli Polacy mają kłopoty z przedłużeniem wizy, konsulowie również starają się udzielać pomocy w rozmowach z miejscowymi służbami migracyjnymi. Placówki codziennie przysyłają raporty o sytuacji w krajach akredytacji dotyczącej rozwoju epidemii, sytuacji epidemiologicznej oraz otwartości granic. Łącznie sztab kryzysowy analizuje oraz przekazuje do GIS oraz MZ ponad 200 raportów ze wszystkich regionów świata. Stale współpracujemy z ministerstwami spraw zagranicznych państw sąsiednich, z którymi rozwiązujemy na bieżąco problemy powstałe po zamknięciu granic.

W związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej MSZ RP uruchomiło infolinię dla Polaków przebywających za granicą. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 22 523 8880.

Staramy się na bieżąco odpowiadać na zapytania naszych rodaków, którzy znaleźli się w potrzebie za granicą. Linia jest obsługiwana w trybie trzyzmianowym przez 65 konsultantów. Infolinia w dużej mierze odciążyła placówki umożliwiając im koncentrację sił na zadaniach wykonywanych na miejscu. Tylko w niedzielę, 15 marca informacja udzielona została ponad 12 tysiącom osób, zarówno telefonicznie, jak i mailowo.

Dla Polaków, którzy wobec wstrzymania lotów komercyjnych i ze względu na odległość nie są w stanie przekroczyć granicy Polski transportem kołowym, Rząd RP uruchomił specjalną akcję #LotDoDomu. W ramach tej inicjatywy udostępnione zostały trzy możliwości powrotu do kraju drogą lotniczą: dotychczasowe czartery, specjalne czartery LOT oraz loty według specjalnego zapotrzebowania. MSZ nieustannie weryfikuje informacje nt. naszych obywateli znajdujących się za granicą i będących w trudnej sytuacji. We współpracy z LOT prowadzona jest optymalizacja rejsów czarterowych, tak aby najskuteczniej umożliwić Polakom pozostającym za granicą powrót do kraju.

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/dzialania-msz-podjete-w-zwiazku-z-organizacja-powrotow-polakow-do-kraju

 

Energetyka w służbie geopolityki

12 marca 2020 odbyła się dyskusja pt. „Energetyka w służbie geopolityki”

Dr Ostant przedstawił koncepcje stosunków międzynarodowych bazujących na soft oraz hard power. W jego ocenie Niemcy stosują hybrydę tych dwóch rozwiązań tzw. Smart power – inteligentną potęgę.
Jednym z najważniejszych elementów budowania pozycji międzynarodowej przez Niemcy jest energetyka, która nabiera charakteru geopolitycznego.  Energiewende  to niemiecki przełom energetyczny polegający na rezygnacji z paliw węglowodorowych oraz paliwa nuklearnego i zastąpienia ich odnawialnymi źródłami energii (OZE)

Jak wskazuje ekspert przełom ma miejsce tylko w przypadku sektora energetyki. W całym tzw. mixie enegretycznym (obejmującym również transport) cały czas dominują węglowodory (benzyna, gaz itd).
Niemcy są zainteresowane sprzedażą swojej „czystej” energii państwom Europy Środkowej. Jednocześnie zbyt duże inwestycje w OZE powodują, że by stabilizować swój system energetycznym Niemcy muszą sprowadzać prąd z Francji. Dotyczy to dni niesłonecznych i bezwietrznych.

Niemcy planują budować swoją pozycję międzynarodową poprzez system kredytów i sprzedaży swoich technologii energetycznych do państw afrykańskich, Indii czy Australii.

W dyskusji wywiązała się wymiana zdań dotycząca gazociągu Nord Stream 1 i 2. Dr Ostant podkreślił, że gaz jest tylko paliwem przejściowym dla niemieckiego Energiewende. Jest to mniej emisyjne źródło energii od węgla i ma zastępować węgiel przez okres około 20-25 lat. Następnie przewiduje się, że niemieckie zapotrzebowanie na gaz spadnie znacząco.