Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Aktualne nabory w organizacjach oraz instytucjach międzynarodowych – lipiec 2023

Wszystkich zainteresowanych pracą, stażem bądź dodatkową aktywnością w organizacjach i instytucjach międzynarodowych serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacją Ministerstwa Spraw Zagranicznych o trwających naborach.Osoby, które dokonają zgłoszenia w niżej wymienionych naborach uprasza się o przekazanie informacji o tym fakcie Ministerstwu Spraw Zagranicznych na adres konkursy@msz.gov.pl, z podaniem nazwy stanowiska w tytule wiadomości. Ogłoszenia, których termin aplikacji mija w lipcu 2023 roku, prezentują się następująco:

 

  1. Światowy Program Żywnościowy – agencja ONZ powołana do zwalczania globalnego głodu, poszukuje kandydatów na stanowiska Assistant Executive Director oraz Chief Financial Director w różnych wydziałach, którzy swoje obowiązki będą wykonywali w Rzymie. Aplikacje na pierwsze stanowisko należy składać do 1 lipca 2023 roku. Szczegóły na: https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=827897&company=C0000168410P.

 

  1. NATO poszukuje kandydata na stanowisko Director w Partnerships and Global Affairs Directorate in Political Affairs and Security Policy Division, wypełniającego swoje obowiązki w Brukseli. Aplikacje należy składać do 2 lipca 2023 roku.Opis wymaganych kwalifikacji i dodatkowe informacje znajdują się na stroniehttps://nato.taleo.net/careersection/2/jobsearch.ftl.

 

  1. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) prowadzi nabór na stanowisko Director of the CPC/Deputy Head of OSCE Secretariat, wypełniającego swoje obowiązki w Wiedniu. Termin składania aplikacji upływa 25 lipca 2023 roku. Dodatkowe informacje na temat stanowiska oraz zasad aplikowania dostępne są na stronie: https://vacancies.osce.org/jobs/director-of-the-cpc-deputy-head-of-the-osce-secretariat-d2-2309.

 

  1. UNESCO informuje o wolnych stanowiskach pracy na stronie internetowej organizacji: https://careers.unesco.org/go/All-jobs-openings/782502/.

 

  1. Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych z siedzibą w Pekinie, którego celem jest wspieranie zrównoważonego wzrostu gospodarczego i poprawa powiązań infrastrukturalnych w Azji, poszukuje pracowników na różne stanowiska. Szczegóły na: https://www.aiib.org/en/opportunities/career/job-vacancies/staff/index.html.

 

  1. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) informuje o wolnych stanowiskach pracy na stronie internetowej organizacji: https://wipo.taleo.net/careersection/wp_2/jobsearch.ftl?lang=en.

 

  1. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) prowadzi nabory na szereg stanowisk. Szczegółowe informacje dotyczące naborów znajdują się na: https://jobs.fao.org/careersection/fao_external/jobsearch.ftl?lang=en.

 

  1. Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa (IFAD) prowadzi nabory na szereg stanowisk. Szczegółowe informacje dotyczące naborów znajdują się na: https://www.ifad.org/en/careers.

 

  1. Komisja Europejska i podległe jej agencje oraz instytucje oferuje płatne staże dla absolwentów szkół wyższych, a także dla osób studiujących co najmniej trzy lata. O odbycie praktyki lub stażu nie mogą się ubiegać osoby, które pracowały lub odbyły praktykę lub staż (trwające dłużej niż 6 tygodni) w jakiejkolwiek unijnej instytucji (agencji itp.). Czas trwania wynosi 5 miesięcy. Terminy rozpoczęcia: to 1 marca lub 1 października. Dodatkowe informacje, kryteria naboru oraz zasady aplikowania znajdują się na stronie: https://traineeships.ec.europa.eu/.
%d bloggers like this: