Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Polacy za granicą 21-28.06.2023

KOLUMBIA

4 czerwca b.r. w Bogocie aktywnie obchodzono Światowy Dzień Roweru. Inicjatorem wydarzenia była Ambasada RP w Kolumbii oraz tamtejszy Urząd Miasta. 

Światowy Dzień Roweru był ostatnim wydarzeniem w ramach tegorocznego cyklu inicjatyw Ambasady „Polish Heritage Days w Kolumbii”. W obchodach wzięło udział ok. 200 osób, w tym nie tylko lokalnej polonii ale także pozostałych mieszkańców Bogoty, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego oraz pracowników Delegatury Unii Europejskiej.

Na samym początku przybyłe osoby zostały powitane przez Ambasadora P. Woźnego i panią dyrektor Okręgowego Instytutu Rekreacji i Sportu. Dzięki hojności Ambasady wszyscy zostali także obdarowani pamiątkowymi czapkami, plecakami oraz biało-czerwonymi balonami z logo Polish Heritage Days. Pan Leszek Sibilski, który jest oficjalnym pomysłodawcom Światowego Dnia Roweru, przekazał dodatkowo 100 bidonów z logo wydarzenia.

„Po rozpoczynającym wydarzenie występie wokalnym Pauliny Wawrzyn oraz rozgrzewce poprowadzonej przez profesjonalnego instruktora, uczestnicy wyruszyli w trasę ulicami Bogoty, która obejmowała 10-kilometrowy odcinek od Parku Virrey do Parku Narodowego”.

 

SERBIA

W ramach obchodów Dni Polskiego Dziedzictwa w Serbii, które przypadło w tym roku w 75. rocznicę śmierci rtm. Witolda Pileckiego, w Archiwum Historycznym w Kragujevcu zorganizowano uroczyste otwarcie wystawy przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej.

W trakcie spotkania swoje przemówienie wygłosił m.in. Ambasador RP w Belgradzie, przewodniczący Rady Polskiej Mniejszości Narodowej w Serbii, przedstawiciel Związku Weteranów Serbii i poseł do Parlamentu RS płk. L. Ɖurković oraz przewodniczący Rady Miejskiej Kragujevca. Dzięki starannie przygotowanym informacjom, uczestnicy wydarzenia mogli zapoznać się ze szczegółową biografią oraz wojennymi losami rotmistrza Witolda Pileckiego, jak również z działaniami prowadzonymi przez polskie państwo podziemne. Otwarciu wystawy towarzyszyła promocja serbskiego wydania „Raportów” rotmistrza Witolda Pileckiego, które ukazały się pod koniec ub.r. nakładem wydawnictwa „Marsove Knjige”.

„Obok prezentacji multimedialnych i filmowych, oprawę wydarzenia wzbogaciła lektura wybranych fragmentów „Raportów” w wykonaniu Avrama Cvetkovicia – serbskiego aktora Teatru Książęcego im. J. Vujića w Kragujevcu. Wydarzenie zgromadziło grono kilkudziesięciu osób na czele z władzami miejskimi Kragujevca, przedstawicielami lokalnych środowisk wojskowych i akademickich, miejscowej Polonii, a także młodzież szkolną ze szkoły podstawowej w Przemyślu przebywającą w Serbii w ramach unijnej wymiany szkolnej”.

 

WĘGRY

4 czerwca 2023 r. przypadały w Budapeszcie obchody święta węgierskiej Polonii, które zwyczajowo celebrowane są w okolicy  święta św. Władysława (który od 1996 roku jest uznawany za patrona osiadłych na Węgrzech Polaków). Organizatorem wydarzenia był Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech. 

Tegoroczne obchody rozpoczęto Mszą świętą w budapeszteńskiej bazylice pw. św. Stefana, którą odprawił proboszcz bazyliki biskupa pomocniczego diecezji ostrzyhomsko-budapeszteńskiej ks. Gábora Mohosa w asyście  proboszcza Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztofa Grzelaka TChr. W dalszej kolejności zgromadzeni goście udali się do Centrum Kultury Aranytíz celem wzięcia udziału w oficjalnej gali.

Patronem honorowym wydarzenia był Ambasador RP na Węgrzech – Sebastian Kęcieka, którego na uroczystości reprezentowała charge’ d’affaires Katarzyna Ratajczak-Sowa. „W spotkaniu udział wziął również kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP – Andrzej Ryszard Kalinowski,  dr Ewa Rónayné Słaba rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier, Zoltán Csallóközi doradca wicepremiera Węgier Zsolta Semjéna, Attila Árvai – z Departamentu ds. Kościołów i Kontaktów z Mniejszościami Narodowymi w Kancelarii Premiera Węgier. Na obchodach obecni byli również przedstawiciele polskich samorządów narodowościowych i organizacji cywilnych wśród nich Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J. Bema, Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha, Stowarzyszenia Polonia Nova, kierownictw instytucji podległych OSP”. Obchody zakończono ceremonią przekazania dorocznych nagród polonijnych, które wręczała Hanna Kövesdi przewodnicząca Komisji Koordynacyjnej OSP.  

 

Autor: Natalia Potera 

 

Embajada de Polonia en Colombia https://www.facebook.com/PLenColombia/posts/pfbid0KZzFqUThzna4BACYMf8XQr1vy5o4bcE8apxaf7HVCsxAV9kBWx3HNKGLxGTj6QSdl?locale=de_DE 

Polonijna Agencja Informacyjna http://www.pai.media.pl/pai_wiadomosci.php?id=27634

Polonijna Agencja Informacyjna http://www.pai.media.pl/pai_wiadomosci.php?id=27338

Polonia.hu https://www.polonia.hu/index.php/pl/artykul/11554-dzie-w-gierskiej-polonii-2023 

%d bloggers like this: