Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Aktualne nabory w organizacjach oraz instytucjach międzynarodowych

Wszystkich zainteresowanych pracą, stażem bądź dodatkową aktywnością w organizacjach i instytucjach międzynarodowych serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacją Ministerstwa Spraw Zagranicznych o trwających naborach.Osoby, które dokonają zgłoszenia w niżej wymienionych naborach uprasza się o przekazanie informacji o tym fakcie Ministerstwu Spraw Zagranicznych na adres konkursy@msz.gov.pl, z podaniem nazwy stanowiska w tytule wiadomości. Ogłoszenia, których termin aplikacji mija w marcu 2023 roku, prezentują się następująco:

UNESCO, czyli organizacja wyspecjalizowana ONZ, której podstawowym celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię, poszukuje chętnych do pracy w siedzibie w Paryżu na stanowiska:

Komisja Gospodarcza dla Europy ONZ poszukuje kandydatów na stanowisko Sekretarza Wykonawczego Komisji Gospodarczej dla Europy wypełniającego swoje obowiązki w Genewie. Stanowisko to odpowiada randze Zastępcy Sekretarza Generalnego ONZ. Aplikacje należy składać do 20 marca 2023 roku. Szczegóły na: https://www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/atoms/files/SLV-ECE-ES%202023%20ENG.pdf.

Niezależny Komitet ds. Audytu WFP poszukuje chętnych na 3-letnią działalność na stanowisku członka Niezależnego Komitetu ds. Audytu WFP (Independent Oversight Advisory Committee – IOAC). Na stanowisku członka IOAC nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykonywanych zadań, natomiast WFP pokrywa koszty podróży i utrzymania związane z pełnieniem funkcji. Posiedzenia IOAC zwoływane są co najmniej cztery razy w roku, najczęściej w siedzibie głównej WFP w Rzymie. Termin składania aplikacji upływa w dniu 2 kwietnia 2023 roku. Szczegóły na: https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=318586&company=C0000168410P.

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) informuje o wolnych stanowiskach pracy na stronie internetowej organizacji: https://wipo.taleo.net/careersection/wp_2/jobsearch.ftl?lang=en.

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) prowadzi nabory na szereg stanowisk w wielu miejscach na świecie, w których prowadzi działalność. Szczegółowe informacje dotyczące naborów znajdują się na:https://jobs.undp.org/cj_view_jobs.cfm.

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) prowadzi nabory na szereg stanowisk. Szczegółowe informacje dotyczące naborów znajdują się na: https://jobs.fao.org/careersection/fao_external/jobsearch.ftl?lang=en.

Światowy Program Żywnościowy (WFP) prowadzi nabory na szereg stanowisk. Szczegółowe informacje dotyczące naborów znajdują się na: https://www.wfp.org/careers/job-openings.

Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa (IFAD) prowadzi nabory na szereg stanowisk. Szczegółowe informacje dotyczące naborów znajdują się na: https://www.ifad.org/en/careers.

%d bloggers like this: