Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Polsko-niemieckie współzależności

Serdecznie zapraszamy na kolejną debatę poświęconą diagnozie współczesnych polsko-niemieckich stosunków. Współpraca polityczno-gospodarcza, prowadzona zarówno w formie bilateralnej, jak i tej utrzymywanej w ramach Unii Europejskiej, leży w interesie obu państw. Pogłębienie współpracy może stać się szansą na przełamanie barier rozwojowych obu krajów, co dodatkowo utrwala politykę wspólnotową całej UE.

Podczas spotkania wraz z naszymi gośćmi postaramy się przeanalizować szanse oraz wyzwania dla rozwoju wzajemnych stosunków polsko-niemieckich. Wskażemy przy tym na determinanty – polityczne, gospodarcze, społeczno-kulturowe – kształtujące relacje na linii Berlin-Warszawa.

Podczas naszego kolejnego spotkania będziemy mieli przyjemność gościć:

  • Dariusz Pawłoś – Ambasador RP w Republice Federalnej Niemiec. Z wykształcenia germanista, który przez ponad 20 lat działał na rzecz Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, którą od 2008 do 2017 roku kierował jako przewodniczący zarządu fundacji. W latach 2017-2021 był rzecznikiem prasowym Ambasady RP w Berlinie i kierownikiem Referatu ds. Komunikacji i Dyplomacji Publicznej. W latach 2021-2022 pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej. Od 15 marca 2022 roku pełnił funkcję dyrektora zarządzającego Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
  • dr Justyna Schulz – Dyrektor Instytutu Zachodniego; doświadczenia zawodowe zdobywała w Polsce i Niemczech pracując m.in. w Bayer Leverkusen, w Fundacji Volkswagena, na Uniwersytecie w Bremie oraz jako doradca polityczny w Parlamencie Europejskim.
  • dr Piotr Andrzejewski – analityk Instytutu Zachodniego; badawczo zajmujący się partiami i ruchami radykalnie prawicowymi w Europie, ruchami populistycznymi oraz wybranymi zagadnieniami polskiej transformacji ustrojowej i gospodarczej.

Spotkanie odbędzie się 4 kwietnia 2023 r. o godz. 18:00 w klubie dyskusyjnym Cyryl Club (Młyńska 14, Poznań).

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

%d bloggers like this: