Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Bezpieczeństwo Polski po szczycie NATO w Madrycie

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu z autorem najnowszego raportu wydanego przez Instytut Sobieskiego pt. „Bezpieczeństwo Polski po szczycie NATO w Madrycie”, dr. Tomaszem Pawłuszko – ekspertem IS w dziedzinie bezpieczeństwa.

Spotkanie odbędzie się 21 listopada 2022 roku o godz. 18:00 w klubie dyskusyjnym Cyryl Club (Młyńska 14, Poznań).

W raporcie dokonano analizy pozycji Polski jako państwa średniego, które dba o swoje bezpieczeństwo zarówno poprzez politykę własną, jak i sojusze. Oddano także głos ekspertom, którzy oceniali wpływ najnowszych wydarzeń międzynarodowych na polską politykę bezpieczeństwa. Kolejna część zawiera informacje na temat przeprowadzonych wywiadów i ankiet eksperckich oraz składa się z omówienia wybranych 9 zagadnień wraz z cytatami z wypowiedzi ekspertów. Podsumowując obie części raportu sporządzono rekomendację dla decydentów w obszarze polityki bezpieczeństwa zewnętrznego (dyplomacja, siły zbrojne) i wewnętrznego (ochrona ludności, zarządzanie kryzysowe, administracja bezpieczeństwa) takie jak np.:

  • wzmocnić instytucje opracowujące strategie i doktryny dla powiększonych SZ RP (m.in. Akademia Sztuki Wojennej, Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych RP),
  • podjąć działania na rzecz militarnej specjalizacji Polski w UE i NATO poprzez udział i organizację współpracy wojskowej, przemysłowej, szkoleń, ćwiczeń polowych i sztabowych,
  • przeprowadzić rozpoznanie i badania typu foresight w sprawie możliwości i warunków „nowego otwarcia” w stosunkach z kluczowymi partnerami,
  • zaproponować partnerom wiarygodne scenariusze („mapy drogowe”) rozbudowy dostępnych formatów współpracy międzyrządowej w perspektywie najbliższych kilku lat,
  • poszerzyć współpracę międzyresortową państw B9 na wzór państw nordyckich,
  • zaplanować inwestycje w odtworzenie zaniedbanej przez dekady infrastruktury krytycznej w każdym województwie (schrony, bazy zasobów i rezerw, centra szkoleń ochrony ludności).

Cały raport jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Sobieskiego.

Dla uczestników spotkania przewidziany jest darmowy poczęstunek. Wstęp wolny! Zapraszamy!

%d bloggers like this: