Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

College of Europe – spotkanie informacyjne w Poznaniu

College of Europe in Natolin oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu zapraszają na spotkanie informacyjne w sprawie naboru na studia do Kolegium Europejskiego oraz stypendiów Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP dla najlepszych kandydatów z Polski.

Spotkanie odbędzie się 15 grudnia 2022 r. o godz. 18:00 w klubie dyskusyjnym Cyryl Club (Młyńska 14, Poznań).

Podczas spotkania przedstawiciel Kolegium Europejskiego zaprezentuje ofertę studiów i stypendiów, jak również podzieli się własnym doświadczeniem jako absolwent.

College of Europe (Kolegium Europejskie) to jedna z najstarszych uczelni w Europie oferujących podyplomowe studia w zakresie spraw europejskich na poziomie advanced Master of Arts. Została utworzona w Brugii w 1949 r. z inicjatywy Kongresu Haskiego. W 1992 r. utworzono drugi kampus Kolegium Europejskiego w warszawskim Natolinie.

Od prawie 30 lat w kampusie w Natolinie oferowany jest roczny program Europeistycznych Studiów Interdyscyplinarnych prowadzony w języku angielskim i francuskim przez około 100 najwybitniejszych profesorów oraz ekspertów pochodzących z ponad 25 krajów. Celem studiów jest przekazanie wszechstronnej wiedzy o Europie i przygotowanie studentów do międzynarodowej kariery. Co więcej, kampus w Warszawie jest ośrodkiem badań nad historią i cywilizacją europejską oraz nad Europejską Polityką Sąsiedztwa i relacjami Unii Europejskiej z krajami sąsiadującymi.

Co roku, ponad 70% studentów otrzymuje pełne lub częściowe stypendia finansowane ze środków rządowych, instytucji Unii Europejskiej lub sektora prywatnego. Kandydaci z Polski mogą ubiegać się o stypendium Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które pokrywa pełne koszty studiowania.

%d bloggers like this: