Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Spotkanie z Nuncjuszem Apostolskim na Madagaskarze

Współcześnie dyplomacja Stolicy Apostolskiej, ze względu na swój profesjonalizm i wielowiekową tradycję, uchodzi za jedną z najlepszych na świecie. Niemniej jednak, jej działalność jest odmienna od aktywności służb dyplomatycznych z innych państw.

27 września 2022 r. papież Franciszek mianował pochodzącego z Poznania ks. prałata Tomasza Grysę nuncjuszem apostolskim na Madagaskarze i delegatem apostolskim na Komorach. Święcenia biskupie otrzymał 1 listopada 2022 r. w bazylice archikatedralnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu. Głównym konsekratorem był kardynał Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej.

W ramach Wielkopolskiej Kuźni Dyplomatów chcielibyśmy zaprosić Państwa na spotkanie z abp. Tomaszem Grysą, podczas którego porozmawiamy o dotychczasowym międzynarodowym doświadczeniu abp. Grysy, a także o tym, w jaki sposób Stolica Apostolska wypełnia swoją misję dyplomatyczną. Dodatkowo porozmawiamy o zadaniach, przed jakimi stoi abp. Tomasz Grysa na placówce na Madagaskarze.

Spotkanie odbędzie się 12 grudnia 2022 r. o godz. 18:00 w klubie dyskusyjnym Cyryl Club (Młyńska 14, Poznań).

Abp Tomasz Grysa – święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 1995 r. w poznańskiej katedrze z rąk abp. Jerzego Stroby. W latach 1997-2001 kontynuował studia specjalistyczne na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, uwieńczone doktoratem z prawa kanonicznego. Równolegle odbywał studia z nauk dyplomatycznych na Papieskiej Akademii Kościelnej. 1 lipca 2001 r. rozpoczął pracę w służbie dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej, w której został powołany na następujące placówki: Przedstawicielstwo Stolicy Apostolskiej w Rosji, Nuncjatura Apostolska w Indiach i Nepalu, Nuncjatura Apostolska w Belgii i Luksemburgu, Nuncjatura Apostolska w Meksyku, Nuncjatura Apostolska w Brazylii, Stałe Przedstawicielstwo Obserwacyjne Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Nowym Jorku, Delegatura Apostolska w Jerozolimie i Palestynie oraz Nuncjatura Apostolska w Izraelu i na Cyprze. Papież Franciszek mianował ks. prałata Tomasza Grysę arcybiskupem tytularnym Rubikonu oraz nuncjuszem apostolskim na Madagaskarze i delegatem apostolskim na Komorach i na wyspie Reunion 27 września 2022 r.

%d bloggers like this: