Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Debata o Europie

Wycinek z wystąpienia Wiceministra Spraw Zagranicznych Szymona Szynkowskiego vel Sęk podczas konsultacji obywatelskich o przyszłości Europy:

Na początku lipca br. premier Mateusz Morawiecki przedstawił na forum Parlamentu Europejskiego kompleksową wizję przyszłości UE z polskiej perspektywy. Według premiera, aby przezwyciężyć egzystencjalne kryzysy, z którymi Unia Europejska zmaga się w ostatnich latach, konieczny jest kontrakt społeczny. Premier Morawiecki proponuje skupienie się przede wszystkim na trzech aspektach

Po pierwsze, Unia 4.0, czyli Unia Europejska jako forpoczta czwartej rewolucji przemysłowej i pogłębiony Wspólny Rynek. Więcej współpracy potrzeba przede wszystkim w zakresie wyzwań zmieniającej się natury globalnej gospodarki. Unia powinna stawiać sobie ambitne cele – skupić się na odważnym budżecie i dalszej integracji gospodarczej w ramach Rynku Wewnętrznego.

Po drugie, Unia bezpieczna, czyli zdająca sobie sprawę z geopolitycznych wyzwań i gotowa odpowiadać na nie jednym głosem. Ostatnie lata były okresem wyjątkowego wzmożenia geopolitycznych zagrożeń takich jak terroryzm, rosyjska wojna hybrydowa na Ukrainie, ingerencja w proces demokratyczny państw Zachodu, a nawet bezpośrednie ataki na mieszkańców Unii albo destabilizacja Syrii. Nasze bezpieczeństwo to również budowanie potencjału obronnego państw Unii. Ten zaś równa się naszym wydatkom na zbrojenia i naszej zdolności do utrzymania sojuszu transatlantyckiego.

Po trzecie, Unia obywatelska, czyli Unia społecznie wrażliwa, wspierająca swoich obywateli przed siłą globalnych korporacji. To Unia Solidarna, urzeczywistniającą niezwykle istotną dla naszej wspólnoty i tworzących ją państw zasadę sprawiedliwości społecznej.

Unia Europejska będzie zdolna do skutecznego zmierzenia się z wyzwaniami, przed którymi stanęła pod warunkiem przeprowadzenia koniecznych reform i dokonania głębokiej refleksji na temat przyszłości integracji europejskiej. Potrzebna jest wnikliwa debata polityczna z udziałem wszystkich państw członkowskich, nie zaś narzucanie jednego, europejskiego modelu państwa i społeczeństwa. Deficyt demokracji uważamy za fundamentalne zagrożenie dla przyszłości Europy.

Jednym z najważniejszych zagrożeń dla spójności europejskiej, jakie dostrzegam, jest pokusa protekcjonizmu. Uderza ona w samo jądro integracji europejskiej, a zarazem w największy jej sukces, jakim jest wspólny rynek oparty na wolności przepływu towarów, usług, kapitału i ludzi. Polska opowiada się za pełnym wykorzystaniem potencjału tkwiącego we Wspólnym Rynku. Szczególne pokłady niewykorzystanych możliwości widzimy w obszarze usług i gospodarce cyfrowej. Musimy zatem dokończyć budowę Wspólnego Rynku i dostosowanie go do wymogów epoki cyfrowej.

Niepokojące są próby wyłączania państw nie należących do strefy euro z wpływu na kształt jej budżetu, Unii Bankowej i kapitałowej. Unia nie stanie się silniejsza, jeśli rozpadnie się na różne prędkości.

W pełni rozumiemy konieczność odpowiedzi na nowe priorytety w wieloletnim budżecie UE, jednak nie możemy zgodzić się na finansowanie ich w tak dużym stopniu kosztem polityk traktatowych. Mając na uwadze potrzeby finansowe wynikające z Brexitu oraz nowe priorytety, Polska deklaruje gotowość do zwiększenia składki do budżetu UE. Jesteśmy mocno zaniepokojeni propozycją Komisji, która z punktu widzenia Polski, a także państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej jest niesprawiedliwa i niezrównoważona. Realne cięcia w polityce spójności i wspólnej polityce rolnej są zbyt głębokie.

Całość debaty można obejrzeć poniżej:

Relacja z całości konsultacji

Pięciominutowy montaż streszczający przebieg wydarzenia jest dostępny pod tym linkiem:

Wideokilp

%d bloggers like this: