Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Dyskusja z Młodzieżową Delegatką RP do NATO

Kolejne spotkanie organizowane w ramach Wielkopolskiej Kuźni Dyplomatów za nami!

Dzisiaj mieliśmy przyjemność gościć Karolinę Siekierkę, Młodzieżową Delegatkę RP do NATO, która opowiedziała o swojej roli, a także o tym, w jaki sposób młode osoby mogą angażować się w różne instytucje międzynarodowe.

Uczestnikom spotkania rozdaliśmy poradniki na temat kariery w instytucjach i organizacjach międzynarodowych, wydane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Na nasze spotkanie i tym samym do klubu dyskusyjnego Cyryl Club po raz pierwszy zawitała także telewizja studencka „Flesz”, która przeprowadziła wywiad z Młodzieżową Delegatką RP do NATO, a także – za naszym pośrednictwem – zaprosiła studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kolejne spotkania organizowane przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu.

Jeszcze raz ogromne podziękowania dla Karoliny Siekierki za arcyciekawe spotkanie, zapraszamy ponownie!

%d bloggers like this: