Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Priorytety polskiej polityki europejskiej

30 lat temu Polska ratyfikowała Układ Europejski (stowarzyszeniowy) ze Wspólnotami Europejskimi. Od tego czasu nasze państwo rozpoczęło długą, niekiedy krętą drogę w kierunku dalszych zmian polityczno-społecznych.

Kryzys finansowy strefy euro, problem uchodźców, wojna w Ukrainie 2014-2022, Brexit, zamachy terrorystyczne w Europie Zachodniej, epidemia koronawirusa COVID-19 – to jedne z wielu problemów, przed którymi stoi obecnie Unia Europejska. Współczesne wyzwania, zarówno lokalne, jak i te o charakterze globalnym, często podają w wątpliwość dalszą skuteczność europejskich struktur wspólnotowych, których Polska jest niekwestionowaną częścią.

9 grudnia 2022 r. o godz. 18:00 (Cyryl Club – Młyńska 14, Poznań) z naszym kolejnym gościem postaramy się przybliżyć szereg bardzo istotnych kwestii z zakresu dalszej przyszłości Polski oraz Unii Europejskiej. Tym samym, podejmiemy się próby odpowiedzenia na pytania:

  • Jak ewoluowały priorytety polskiej polityki europejskiej przez ostatnie 30 lat?
  • Czy globalne ambicje UE mają wpływ na politykę Polski?
  • Jakie stanowisko przyjmuje Polska wobec Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE?
  • Z jakimi problemami boryka się współcześnie Unia Europejska oraz jak odpowiada na te kryzysy strona polska?

Ekspert:

Prof. dr hab. Bogdan Koszel – historyk dziejów najnowszych, politolog. Kierownik Zakładu Badań Niemcoznawczych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Specjalizuje się w integracji europejskiej i roli Niemiec w procesach rozwojowych Europy w XX i XXI w. Wielokrotny stypendysta fundacji niemieckich i austriackich. Autor ponad 300 opracowań naukowych, w tym wiele opublikowanych w m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Niemczech, Austrii i w Słowacji. Redaktor naczelny „Rocznika Integracji Europejskiej”. Ekspert Komisji Ewaluacji Nauki ds. monografii naukowych. Senior research fellow w Institut fur Internationale Politik w Poczdamie.

%d bloggers like this: