Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Jubileusz 75. rocznicy podpisania Paktu Północnoatlantyckiego

Jak poinformowało na swojej stronie internetowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 4 kwietnia 1949 r. w Waszyngtonie 12 państw z Europy Zachodniej wraz ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą podpisały Traktat Północnoatlantycki, tworząc tym samym nowy system światowego bezpieczeństwa.

W latach zimnej wojny główną misją NATO było odstraszanie środkami polityczno-wojskowymi potencjalnej agresji ze strony Związku Radzieckiego oraz przygotowania do wspólnej obrony na wypadek konfliktu. W szerszym planie politycznym NATO widziało swoją rolę jako wsparcie zasad prawa międzynarodowego i norm współpracy państw zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych.

Trwałość i spójność NATO jest fundamentem bezpieczeństwa w regionie. Ma to szczególne znaczenie w obliczu wojny w Ukrainie i jej heroicznej walki w obronie swojej suwerenności.

Polska przystąpiła do NATO 12 marca 1999 r. wraz z Czechami i Węgrami i od tego czasu stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa Paktu Północnoatlantyckiego. Nasze wydatki na zbrojenia w 2023 roku wyniosły 3,9% polskiego PKB, co znacząco przewyższa wartość 2% wynikającą z zobowiązań sojuszniczych. Systematycznie budowana jest również silna i liczebna armia w myśl zasady Si vis pacem, para bellum („Jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny”). W tym kontekście, po spotkaniu ministerialnym NATO w Brukseli minister Radosław Sikorski ocenił, że Polska jest obecnie krajem, który wydaje największą część swojego PKB na obronność w całym Sojuszu. – Mamy nadzieję, że jest to inspiracja dla innych – dodał szef polskiej dyplomacji.

Zorganizowana dzisiaj w Brukseli ceremonia upamiętniająca tegoroczny jubileusz jest elementem dwudniowego spotkania ministrów spraw zagranicznych państw NATO, będącego ostatnim formalnym spotkaniem przed lipcowym szczytem Sojuszu w Waszyngtonie. W czwartkowym programie przewidziano również posiedzenie Rady NATO-Ukraina, na którym omówiona zostanie aktualna sytuacja na froncie oraz kwestia bieżących potrzeb Kijowa w zakresie dostaw uzbrojenia. Ponadto zaplanowano spotkanie z partnerami NATO: Unią Europejską oraz przedstawicielami partnerów Sojuszu z regionu Azji i Pacyfiku.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

%d bloggers like this: