Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Konferencja „Polska-Niemcy: ćwierć wieku dobrego sąsiedztwa?”

29 listopada 2017 roku w Instytucie Zachodnim odbyła się przygotowana przez RODM w Poznaniu konferencja „Polska-Niemcy: ćwierć wieku dobrego sąsiedztwa?”. Głos zabrało czterech prelegentów, przewidziany był także czas na dyskusję.
Konferencję otworzył dyrektor RODM w Poznaniu Pan Bogusław Kiernicki. Następnie prof. Grzegorz Kucharczyk streścił historię dyplomacji pomiędzy RFN oraz PRL i III RP. Szczególny nacisk kładł na rolę uznania przez stronę niemiecką granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej.
Kolejne wystąpienie było analizą przeprowadzoną przez prof. Stanisława Żerko, który szczegółowo wyliczał prawne trudności jakie mogą pojawić się przed Polską w przypadku podjęcia próby uzyskania reparacji wojennych od Niemiec. Prof. Żerko podkreślił, że niezależnie od realnych możliwości uzyskania materialnego zadośćuczynienia, pozytywnym rezultatem podjęcia tematu reparacji były publikacje w światowych mediach, które opisywały polskie cierpienie pod niemiecką okupacją i przypominały prawdę historyczną.
Trzeci wykład został poprowadzony przez Cezarego Gmyza, korespondenta TVP w Berlinie, który pokrótce opisał obraz Polski w Niemieckich mediach.
Ostatnie wystąpienie należało do posła Szymona Szynkowskiego vel Sęka, który ze względu na obowiązki w Sejmie nie mógł pojawić się osobiście. Przygotował jednak nagranie wideo, w którym opisał charakter swojej pracy jako przewodniczącego Polsko-Niemieckiej Grupy Parlamentarnej. Wspomniał o wspólnych polsko-niemieckich przedsięwzięciach kulturalnych, którymi patronuje oraz o poselskich wizytach w Poznaniu, Warszawie i Berlinie. Poseł odniósł się do problemu statusu mniejszości polskiej w Niemczech stwierdzając, że doprowadzenie do uznania Polaków za mniejszość jest trudne do przeprowadzenia. Jednocześnie zaproponował politykę małych kroków np. zrównanie finansowania nauczania języka polskiego w Niemczech ze środkami przeznaczonymi przez Polskę na naukę języka niemieckiego w Polsce. Posła reprezentował szef biura poselskiego w Poznaniu pan Adam Szabelski, który odpowiadał na pytania publiczności.
Zarówno po pierwszej jak i po drugiej części konferencji przewidziany został czas na dyskusję z publicznością. Szczególnie licznie reprezentowani byli przedstawiciele byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych, którzy zabierając głos opisywali swoje dramatyczne historie z czasów II Wojny Światowej. Głos zabrały również przedstawicielki Polonii w Niemczech, które apelowały o bardziej pozytywne przedstawienie współczesnych doświadczeń Polaków w Niemczech. Gorącą dyskusję studził i moderował Bogusław Kiernicki przypominając o punktach wspólnych w wypowiedziach panelistów jak i pytaniach gości.

%d bloggers like this: