Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Instytut Zachodni zaprasza na konferencję „Europa Socjalna? Trójkąt Weimarski wobec rynku pracy w UE” 7-9.12.2017r.

Strona: http://www.iz.poznan.pl/europa-socjalna
Rejestracja: http://bit.ly/2zNbCzO
Program: http://bit.ly/2jb4ZO0

 

Czwartek, 7 grudnia 2017 r., Pałac Działyńskich, sala czerwona (Stary Rynek 78, 61-722 Poznań)

14:00 Rejestracja

15:00 SESJA I: Przyszłość Europy Socjalnej

Moderator: dr Jacek Kubera – Instytut Zachodni

Philippe Gassmann – Szef Regionalnego Działu Ekonomicznego, Ambasada Francji w Polsce
Danuta Jazłowiecka
 – posłanka do Parlamentu Europejskiego
dr Martin Koppernock – Referent w Ministerstwie Pracy i Spraw Socjalnych Niemiec
Przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej RP, tbc

16:30 Przerwa kawowa

17:00 SESJA II: Rynek pracy UE – w jakim stopniu ujednolicony?

Moderator: Tomasz Morozowski – Instytut Zachodni

prof. Gerhard Bosch – dyrektor Instytutu Pracy i Kwalifikacji Uniwersytetu Duisburg-Essen
Liina Carr – Sekretarz Konfederalna Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych
Sylvie Matelly – wicedyrektor we francuskim Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Strategicznych, IRIS
prof
Maciej Żukowski – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Piątek, 8 grudnia 2017 r., Instytut Zachodni, sala na V. piętrze (ul. Mostowa 27A, 61-854 Poznań)

9:00 Rejestracja

9:30 SESJA III: Dynamika zmian rynku wewnętrznego UE w kontekście migracji pracowników

Moderator: dr Joanna Dobrowolska-Polak – Instytut Zachodni

dr Marek Benio – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Tadeusz Kucharski – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”
Frédéric Petit – poseł we francuskim Zgromadzeniu Narodowym
Patricia Schikora – Federalne Zrzeszenie Niemieckich Organizacji Pracodawców, BDA

11:00 Przerwa kawowa

11:30 SESJA IV: Dynamika zmian rynku wewnętrznego UE w kontekście przepływu kapitału, towarów i usług

Moderator: prof. Gerhard Bosch – dyrektor Instytutu Pracy i Kwalifikacji Uniwersytetu Duisburg-Essen

Jan Drahokoupil – Europejski Instytut Związków Zawodowych, ETUI
Patrick Edery, dyrektor generalny Partenaire Europe
Robert Lisicki 
– Konfederacja „Lewiatan”
Piotr Szumlewicz – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

13:00 Obiad

W czasie wydarzenia zapewniamy tłumaczenie symultaniczne polsko-angielskie.

 

Założenia konferencji

Pracownicy delegowani od kilku miesięcy są jednym z głównych tematów debaty politycznej w Unii Europejskiej. Spór o przyszłość dyrektywy 96/71/WE jest jednak elementem dużo ważniejszej dyskusji – o funkcjonowaniu UE, a w szczególności o rozwoju wewnętrznego rynku pracy i o tym, jak w tym kontekście należy rozumieć hasło „Europy socjalnej”. To właśnie w tym obszarze krzyżują się różne wizje przyszłości UE, odmienne interesy państw członkowskich, a w ramach tych państw – różnych grup społecznych i gospodarczych.

Francja, Niemcy i Polska z pewnością będą odgrywać pierwszoplanową rolę w tej dyskusji. Z kolei instytucja Trójkąta Weimarskiego stanowić może laboratorium, w którym wypracowany zostanie europejski kompromis w kwestii tego, jak dalece i na jakich zasadach powinniśmy regulować rynek pracy w UE.

Celem konferencji jest rozpoznanie punktów styczności i różnic w Trójkącie Weimarskim w odniesieniu do koncepcji „Europy socjalnej” i regulacji dotyczących jednolitego rynku pracy. Chcemy umożliwić dyskusję ekspertom z Francji, Niemiec i Polski, a także z Brukseli, która uwzględniałaby nie tylko interesy narodowe i odmienne perspektywy polityczne, ale także doświadczenia pracowników i pracodawców funkcjonujących na co dzień państwach Trójkąta Weimarskiego. Spojrzenie na problem „Europy socjalnej” z tych dwóch perspektyw – zarówno „od góry”, jak i „od dołu” – może przyczynić się do odkrycia niedostrzeganych dotąd zbieżności pozwalających na wytyczenie wspólnego polsko-niemiecko-francuskiego stanowiska.

 

Zachęcamy do upowszechnienia informacji o wydarzeniu wśród osób zainteresowanych, także poprzez Facebook: https://www.facebook.com/events/553949221610269/

Z poważaniem,
Maciej Grochowski
Specjalista ds. komunikacji

%d bloggers like this: