Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Wizyta Ambasadora RP w Brazylii, Pana Andrzeja Braitera

W poniedziałek 11 września Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu miał okazję gościć Ambasadora RP w Brazylii, Pana Andrzeja Braitera oraz Konsul RP w Brazylii Panią Katarzynę Braiter.
Celem wizyty było przedstawienie jednego z priorytetów polskiej polityki zagranicznej, a mianowicie międzynarodowej współpracy samorządów. Brazylia i budowa relacji z tamtejszymi władzami, samorządem, biznesem oraz placówkami edukacyjnymi były ilustracją tego jak współpraca ta może wyglądać.
Na początku wizyty Ambasador Andrzej Braiter spotkał się z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, Panem Markiem Woźniakiem. Tematem była prezentacja współpracy Wielkopolski z regionami partnerskim w Brazylii: Sao Paolo i Paraną. Pan Ambasador zadeklarował wsparcie w rozwoju tejże współpracy.

Celem kolejnego spotkania było przedstawienie przez Pana Ambasadora szerszej publiczności obrazu relacji między Polską i Brazylią, współpracy gospodarczej, bardzo bogatego wachlarza działań podejmowanych przez polską placówkę dyplomatyczną w Brazylii, innowacyjnych sposobów na pozyskanie zainteresowania miejscowych władz Polską oraz jej ofertą gospodarczą, kulturalną i edukacyjną. Pan Ambasador oraz Pani Konsul bardzo elastycznie uwzględnili obecność na spotkaniu młodzieży i nakreślili charakter pracy dyplomaty służącego RP w Brazylii, zachęcili do zdobywania odpowiednich kompetencji i ewentualnego wyjazdu na staż. Przedstawiciele organizacji gospodarczych podkreślali jak istotną rolę może odgrywać wsparcie państwa dla obecności na rynkach zagranicznych i z uznaniem odnieśli się do aktywności Pana Ambasadora i kierowanej przez niego placówki dla kreowania relacji gospodarczych między Polską i Brazylią (czego wyrazem była przyznana mu w 2015 r, nagroda „Amicus Oeconomiae”).

 

%d bloggers like this: