Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Minister Radosław Sikorski spotkał się z szefową łotewskiej dyplomacji Baibą Braže

Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, była to pierwsza wizyta minister Braže w Polsce po objęciu przez nią urzędu w kwietniu tego roku. Głównymi tematami rozmowy była sytuacja bezpieczeństwa w regionie, pomoc dla Ukrainy oraz współpraca polsko-łotewska w ramach NATO i UE.

Konsultacje wpisały się w intensywną dynamikę kontaktów polsko-łotewskich w ostatnim czasie. Ministrowie rozmawiali o przygotowaniach do szczytu NATO w Waszyngtonie oraz wymienili spostrzeżenia dotyczące rozwoju dalszej współpracy dwustronnej i wielostronnej na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa i wsparcia dla Ukrainy. Wizyta była ponadto okazją do omówienia wyników ostatnich spotkań wysokiego szczebla na świecie, m.in. Szczytu Pokojowego w Szwajcarii czy spotkania ministerialnego Rady Państw Morza Bałtyckiego w fińskim Porvoo.

Rozmowy w sprawie wsparcia Ukrainy koncentrowały się zarówno wokół jej drogi akcesyjnej do Unii Europejskiej i NATO, jak i pomocy wojskowej oraz odbudowy kraju. Polska i Łotwa doceniły wzajemne wysiłki włożone dotychczas w tym zakresie i zapewniły o ich niezachwianej kontynuacji.

Minister Sikorski ponownie potwierdził wolę utrzymania polskiej obecności wojskowej na Łotwie oraz gotowość do ścisłej współpracy regionalnej we wspólnym przeciwstawianiu się zagrożeniom ze strony Rosji i Białorusi, w tym atakom hybrydowym na granicach wschodnich UE. Strony zgodziły się co do konieczności kontynuacji prac nad rozszerzeniem polityki sankcyjnej wobec agresorów.

Dyskutowano również nt. kwestii dwustronnych, przede wszystkim w sprawie zagwarantowania przez stronę łotewską kontynuacji działalności szkół polskich w tym kraju.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

%d bloggers like this: