Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Minister Radosław Sikorski wziął udział w spotkaniu z ukraińskimi studentami Kolegium Europejskiego w Natolinie

Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, szef polskiej dyplomacji spotkał się dzisiaj z obywatelami Ukrainy, którzy dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP studiują w tym roku w Kolegium Europejskim w Natolinie. W czerwcu br. kończą roczny program interdyscyplinarnych studiów europeistycznych.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przyznaje stypendia dla obywateli Ukrainy studiujących w Kolegium Europejskim w Natolinie na mocy Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o kształceniu obywateli Ukrainy w Kolegium Europejskim w Natolinie z dnia 25 listopada 2009 roku. Celem finansowania stypendiów jest wspieranie dążeń Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej.

***

Kolegium Europejskie, założone w 1949 roku w Brugii, a w Natolinie w roku 1992, jest najstarszym podyplomowym instytutem studiów europejskich. Co roku w Kolegium Europejskim w Natolinie studiuje blisko 130 absolwentów najlepszych uniwersytetów z ponad 30 krajów świata. Program Interdyscyplinarnych Studiów Europejskich w Natolinie prowadzony jest przez międzynarodową grupę wykładowców i ekspertów pochodzących z 24 krajów, oferując studentom w pełni spersonalizowane, międzykulturowe doświadczenia edukacyjne. Od początku swojego istnienia, Kolegium Europejskie w Natolinie specjalizuje się w kwestiach związanych z rozszerzeniem UE i współpracą z krajami jej wschodniego i południowego sąsiedztwa. W swojej działalności badawczej i dydaktycznej, Natolin koncentruje się również na kluczowych kwestiach dla dzisiejszej Europy i świata: migracji, transformacji cyfrowej i energetycznej, walce ze zmianami klimatu, ewolucji mediów i problemie dezinformacji.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

%d bloggers like this: