Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Nowi członkowie Stałego Trybunału Arbitrażowego

Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Henryka Mościcka-Dendys spotkała się z nowo mianowanymi polskimi członkami Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze.

Stały Trybunał Arbitrażowy (STA) z siedzibą w Hadze to międzynarodowa organizacja arbitrażowa powołana na mocy ustaleń konwencji haskich z 1899 r. i 1907 r. Trybunał świadczy usługi arbitrażowe koncyliacyjne i o ustalenie stanu faktycznego w sporach z udziałem różnych stron: państw, przedsiębiorstw prywatnych i organizacji międzynarodowych.

W strukturę Trybunału wchodzą:

1) Rada Administracyjna złożona z przedstawicieli dyplomatycznych (122 państwa),

2) panel niezależnych potencjalnych ekspertów zwanych Członkami Trybunału,

3) Biura Międzynarodowego, pełniącego rolę sekretariatu, któremu przewodniczy Sekretarz Generalny, dr hab. Marcin Czepelak.

Z dniem 16 maja 2024 r. do listy arbitrów Trybunału dołączyli, na sześcioletnią kadencję,  pani dr hab. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, pan prof. dr hab. Cezary Mik, pan Artur Woźnicki oraz pani prof. dr hab. Anna Wyrozumska. Wśród nowo mianowanych członków znaleźli się zarówno wybitni akademicy, jak i praktycy arbitrażowi.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

%d bloggers like this: