Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Spotkanie Ministrów Spraw Zagranicznych państw Trójkąta Weimarskiego

Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, minister Radosław Sikorski wraz ze swoimi odpowiednikami z Francji i Niemiec – Stéphanem Séjourné oraz Annaleną Baerbock, spotkali się 22 maja br. w Weimarze, by omówić stan implementacji swojej deklaracji przyjętej w La Celle-Saint-Cloud 12 lutego 2024 r. oraz szereg bieżących tematów z agendy międzynarodowej.

Ministrowie rozmawiali o sprawach bieżących, m.in. wsparciu dla Ukrainy i Mołdawii, przygotowaniach do szczytu NATO, stosunkach transatlantyckich, relacjach UE z Chinami, a także sytuacji na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Obok aktualnych problemów na arenie międzynarodowej ważną część dyskusji stanowiły kwestie europejskie, zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego i nowy cykl instytucjonalny, rozszerzenie Unii Europejskiej, jak również przygotowania do nowej Agendy Strategicznej UE 2024-2029.

Szefowie dyplomacji państw Trójkąta Weimarskiego zgodzili się, że współpraca weimarska na rzecz zwalczania zagranicznej dezinformacji jest modelowa i ma szansę stać się wzorem przyszłych działań UE. Ma to szczególne znaczenie w przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego wobec nieustających prób szerzenia dezinformacji.

W dyskusji nt. Ukrainy omówiono możliwości dalszego wsparcia tego kraju, zwłaszcza, że państwa Trójkąta Weimarskiego mają do odegrania szczególną rolę w tym zakresie.  ministrowie poruszyli też perspektywy rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Ukrainą do końca czerwca br. Ponadto, rozmawiali o sytuacji w Mołdawii, która jest obiektem nieustannych ataków hybrydowych ze strony Rosji.

Wymiernym efektem spotkania w Weimarze było przyjęcie przez Ministrów Polski, Francji i Niemiec dokumentu z propozycjami działań na rzecz wzmocnienia geopolitycznej roli Unii Europejskiej.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

%d bloggers like this: