Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Nowy Jedwabny Szlak

Nowy Jedwabny Szlak był przedmiotem spotkania, które 29 października odbyło się w poznańskim Ośrodku Debaty Międzynarodowej. Prowadzącym wykład był prof. Przemysław Osiewicz – ekspert stosunków międzynarodowych w zakresie Bliskiego Wschodu, Turcji, Iranu oraz Cypru, stypendysta prestiżowego programu stypendialnego Fulbright Senior Award oraz stały współpracownik the Middle East Institute w Waszyngtonie.

Prof. Osiewicz w swojej prezentacji nawiązał do początków historii Chińskiej Republiki Ludowej oraz specyfiki zarządzania państwem przez Mao Tse – tunga. Następnie opowiedział o specyfice polityki wewnętrznej oraz zagranicznej Chin, która m.in. opiera się na strategicznym planowaniu inwestycji, rynku surowcowego, energetycznego i usługowego na najbliższe 50 lat.

W 2013 r. przywódca Chin Xi Jinping w Astanie ogłosił inicjatywę początkowo określaną jako OBOR (One Belt, One Road), następnie przemianowaną na BRI (Belt and Road Initiative) nazywaną także Nowym Jedwabnym Szlakiem. Rok później został powołany Fundusz Jedwabnego Szlaku oraz Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB). Żywo dyskutowany temat Nowego Jedwabnego Szlaku to idea dążąca do zbudowania handlu, połączeń finansowo – ekonomicznych, polityczno – dyplomatycznych oraz sieci infrastruktury łączącej Azję z Europą oraz Afryką.

Pojawiają się głosy wyrażające obawy, iż działania Chin mogą doprowadzić do wprowadzenia niedostatecznych standardów w polityce międzynarodowej, z uwagi na fakt, że państwo to zbyt mocno koncentruje się na kwestiach infrastrukturalnych, a nie na aspektach społecznych i kulturowych. Innym argumentem jest fakt, że Chiny inwestując w państwa UE mogę doprowadzić do sytuacji podziału wewnątrz struktur Wspólnoty wynikających z faktu „kupowania” wpływów politycznych.

Nieprzychylnym opiniom równolegle towarzyszą głosy entuzjastów argumentujące, że koncepcja Nowego Jedwabnego Szlaku może przynieść wiele korzyści w postaci: nowych miejsc pracy, możliwości pożyczek międzypaństwowych, zwiększenia salda wymiany handlowej czy też odrobienia opóźnień cywilizacyjnych.

Serce Jedwabnego Szlaku jest nie tylko infrastruktura, ale także geopolityka, która może mieć wpływ na układ sił w przestrzeni eurazjatyckiej.

Po zakończonym wykładzie wywiązała się gorąca dyskusja podczas której pytano prelegenta o wiele spraw związanych z koncepcją Nowego Jedwabnego Szlaku.

[grafika mapa BRI, źródło: http://icc-beltandroad.home.amu.edu.pl]

%d bloggers like this: