Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Obchody 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w różnych krajach świata

Litwa

11 listopada na wileńskim cmentarzu na Rossie miały miejsce obchody Święta Niepodległości z udziałem Konstantego Radziwiłła. Ambasador RP podkreślał rolę pamięci o wielkich i zasłużonych dla Narodu przodkach w pielęgnowaniu tożsamości polskiej poza granicami Rzeczypospolitej. Radziwiłł zaznaczył, że „Polska nie tylko nie ma granic geograficznych, ale nie ma także granic czasowych”, podkreślając znaczenie wielkich postaci historycznych dla przeszłych, obecnych i przyszłych pokoleń. Cmentarz na Rossie to miejsce pochówku wielu zasłużonych Polaków. Przede wszystkim pochowano tu urnę z sercem Józefa Piłsudskiego. Spoczęli tu również m. in. Joachim Lelewel, Władysław Syrokomla, Konstanty Kalinowski i Euzebiusz Słowacki (ojciec Juliusza).

https://wilno.tvp.pl/74040175/obchody-swieta-niepodleglosci-polski-na-cmentarzu-na-rossie-fotogaleria

 

Irlandia

W Święto Niepodległości w Szkole Polskiej w Waterford (prowincja Munster) uczczono 105. rocznicę powrotu Polski na mapę po 123 latach zaborów. Uczniowie w ramach akcji „Niepodległa do hymnu”, podobnie do wielu innych polskich placówek na świecie, odśpiewali Mazurek Dąbrowskiego. Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Waterford jest jedną z pięciu polskich szkół w Irlandii należących do Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Wszystkich polskich szkół w Irlandii jest łącznie blisko pięćdziesiąt.

https://niepodlegla.gov.pl/wydarzenia/niepodlegla-do-hymnu-3618/

https://www.gov.pl/web/irlandia/szkoly-polskie

 

Stany Zjednoczone

Polonijna Orkiestra Chicago pod batutą Konrada Pawełka odegrała koncert z okazji 105. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Odegrano m. in. „Bogurodzicę”, „Mazurek Dąbrowskiego”, „Mazurek Trzeciego Maja”, „Warszawiankę 1831 Roku”, „Boże Coś Polskę” i „Gaude Mater Polonia”. Koncert miał charakter muzyczno-recytatorski, dlatego obok pieśni recytowano fragmenty polskiej poezji (m. in. „Redutę Ordona” i inwokację „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, „Moją Piosnkę” Cypriana Kamila Norwida oraz teksty Marii Konopnickiej. Koncert miał miejsce w Klasztorze pw. Matki Bożej Matki Kościoła w Willow Springs (Illinois) prowadzonego w ramach Polskiej Misji Cystersów.

http://www.cystersichicago.net/

http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.php?id=30196

 

Ukraina

W Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławów) z inicjatywy Konsulatu Generalnego RP we Lwowie uczczono 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. W kościele pw. Chrystusa Króla Wszechświata odprawiono mszę świętą w intencji ojczyzny, a wieczorem odbył się koncert pt. „Polska muzyka filmowa w jazzowych interpretacjach”. Ponadto Konsulat Generalny RP we Lwowie we współpracy z Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławów) zorganizował blok filmowy pt. „Lekcja historii w kinie”, prezentujący filmy o tematyce ważnej dla Polski.

https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/42679,Uroczystosci-z-okazji-Swieta-Niepodleglosci-Polski-w-Iwano-Frankiwsku-d-Stanisla.html

 

Argentyna

Święto Niepodległości zostało uczczone przez Związek Polaków w Oberá Misiones Colectividad Polaca de Oberá Misiones rozprawą historyczną nt. powrotu Rzeczypospolitej na mapę oraz roli Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu niepodległości. Wykład został wygłoszony przez prof. Krystynę i Luise Firkę. Spotkaniu towarzyszył pokaz filmowy, taneczny oraz poczęstunek. Uczestnicy wydarzenia mogli oglądać piękne stroje narodowe, w które przyodziani byli organizatorzy. 

http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.php?id=30191

 

Autor: Dominika Dobrowolska

%d bloggers like this: