Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Odwrócić dechrystianizację Europy – debata

W sobotę 26 maja 2018 w Pałacu Działyńskich na poznańskim Starym Rynku odbyła się debata  pt. Odwrócić dechrystianizację Europy.

Wśród prelegentów byli: Marek Jurek, historyk i polityk, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Paweł Lisicki, publicysta i filozof, redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy”, Marcel Pérès, śpiewak, kompozytor i muzykolog. Debatę poprowadził Bogusław Kiernicki – koordynator RODM Poznań.

Każdy z dyskutantów skupił się na innych aspektach dechrystianizacji. Marek Jurek jako praktyk polityki podkreślał konkretne działania takie jak sprzeciw państw Europy Środkowej i Południowej wobec konwencji stambulskiej, która wprowadza definicje nie wywodzące się z chrześcijańskiej nauki społecznej.
Paweł Lisicki z kolei stwierdził, że nie może dojść do rechrystianizacji Europy bez rechrystianizacji kościoła. Zwracał uwagę na niewystarczające zaangażowanie hierarchów kościelnych, którzy jego zdaniem sami zdają się nie wierzyć w możliwość odwrócenia trendów kulturowych w Europie.
Marcel Pérès podkreślił znaczenie kultury i jej pielęgnacji – w szczególności kultury wysokiej. Chrześcijaństwo powinno bardziej dbać o jakość formy w jakiej przekazuje istotne dla siebie prawdy. Jednocześnie jako Francuz urodzony w Algierii Pérès poszerzył dyskusję o temat nie poruszany przez innych dyskutantów czyli o rosnące znaczenie islamu na kontynencie europejskim. Muzyk wychował się w muzułmańskim kraju i jako bardzo ważny element wskazał praktykę wspólnego śpiewania. Brak nauki śpiewu powoduje zatracenie nie tylko tradycji, ale podstawowych umiejętności kulturowych i cywilizacyjnych.

Po debacie głos zabrali zebrani na sali uczestnicy. Dyskusja była na tyle żywa, że spotkanie trwało dłużej niż zaplanowano, a mimo to nie starczyło czasu by odpowiedzieć na wszystkie pytania.

%d bloggers like this: