Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Wykład dr Ilgara Valizade „Geopolityka Morza Kaspijskiego”

4 czerwca 2018 w siedzibie RODM w Poznaniu odbył się wykład otwarty pt. „Geopolityka Morza Kaspijskiego”. Zaproszony gość dr Igar Velizade azerski ekspert i analityk z Klubu Politologów „Kaukaz Południowy”, który w swojej pracy zajmuje się zagadnieniami związanymi z geopolityką Morza Kaspijskiego, omówił problemy podziału Morza Kaspijskiego przez przyległe państwa. Spotkanie odbyło się w języku rosyjskim wraz z tłumaczeniem synchronicznym. 

Bogactwo złóż naturalnych, lokalizacja kluczowych pod względem strategicznym rurociągów oraz fakt, iż Morze Kaspijskie jest największym bezodpływowym zbiornikiem wodnym na ziemi powodują, że jest to teren o dostęp do którego zabiegają państwa położone w sąsiedztwie tego akwenu, a więc: Rosja, Azerbejdżan, Iran, Turkmenistan i Kazachstan. Jak mówił prowadzący, czynnikiem warunkującym dostęp do Morza Kaspijskiego każdego z państw jest długość linii brzegowej.

Po zakończonym wykładzie padło wiele pytań ze strony słuchaczy, wśród których pojawiły się m.in. następujące kwestie: Czy pogorszenie sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz wojna w Syrii mogą spowodować, że w regionie Morza Kaspijskiego pojawią się inni gracze rywalizujący o zwiększenie swoich wpływów? Czy surowcowa eksploatacja Morza Kaspijskiego wpływa negatywnie na stan ekosystemów? Umiejscowienie w regionie kluczowych ropo- i gazociągów powoduje, że każda zmiana w regionie może nieść konsekwencje geopolitycznego kształtu świata. Jednocześnie równolegle istnieje ryzyko destabilizacji. 

Wydarzenie połączone było z trwającą w dniach 5-6 czerwca VII Międzynarodową Konferencją Naukową: „Kaukaz między Europą a Azją”.

.

%d bloggers like this: