Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Podsekretarz Stanu Henryka Mościcka – Dendys wzięła udział w I Kongresie umiędzynarodowienia polskiej nauki

Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wydarzenie odbyło się 13 maja 2024 roku w Gdańsku, pod honorowym patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kongres otworzył Wiceminister Nauki prof. Andrzej Szeptycki, podkreślając przy tym wysiłki polskiego środowiska akademickiego na rzecz inteligentnego umiędzynarodowienia polskiej nauki.

Wiceminister Mościcka – Dendys uczestniczyła w panelu poświęconym strategii pozyskiwania studentów z zagranicy. Podsekretarz stanu omówiła znaczenie polityki wizowej państwa w kształtowaniu odpowiedzialnej strategii umiędzynarodowienia nauki, zmierzającej do podniesienia renomy i poziomu kształcenia na uczelniach w Polsce. Wskazała, że pozyskiwanie zagranicznych studentów powinno uwzględniać założenia strategii migracyjnej państwa, realizowanej m. in. odpowiednią polityką wizową – zgodną z priorytetami wyznaczonymi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Zwróciła także uwagę na bezpieczeństwo państwa oraz porządku publicznego. Kwestie te powinny być brane pod uwagę przy określaniu uwarunkowań oraz rozmiarów rekrutacji obcokrajowców na studia w Polsce. Zaprezentowane zostały również stanowiska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

I Kongres, odbywający się w dniach 13 – 14 maja br. na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, jest okazją do szerokiej debaty ze środowiskiem naukowym na temat kształtu krajowej strategii umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Kilkaset osób, w tym pracownicy polskich i zagranicznych uczelni, przedstawiciele ogólnokrajowych rad i władz państwowych, ale także wykładowcy czy naukowcy z zagranicy przez dwa dni rozmawiali o sposobach internacjonalizacji kształcenia na uczelniach w Polsce.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

%d bloggers like this: