Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Podsekretarz stanu Jakub Wiśniewski uczestniczył w corocznej sesji Komitetu Ministrów Rady Europy

Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, spotkanie Komitetu odbyło się w dniach 16 – 17 maja i zbiegło się z obchodami 75-lecia istnienia Rady Europy. Podczas sesji nastąpiło uroczyste przekazanie przewodnictwa w organizacji. Po półrocznej prezydencji Liechtensteinu, przewodnictwo objęła Litwa.

Podczas rozmów omówiono kwestie dotyczące planowanej akcesji UE do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, finalizacji prac nad Konwencją Ochrony Prawników oraz udziału młodzieży w procesie demokratycznym. Dyskutowano również na temat możliwości zacieśniania dialogu pomiędzy OBWE, ONZ i państwami trzecimi, które wyznają podobne wartości.

W trakcie spotkania wiceminister Jakub Wiśniewski podkreślił, że uruchomiony w kwietniu br. Rejestr Szkód wywołanych rosyjską agresją na Ukrainę dostarczy niezbędnych dowodów tej agresji, a sprawiedliwości stanie się zadość. Znaczenie funkcjonowania Rejestru Szkód potwierdzili inni uczestnicy sesji.

Podsekretarz Stanu docenił utworzenie przez członków Rady Europy platformy kontaktu i dialogu z demokratyczną opozycją Białorusi. Wspomniał o zobowiązaniu Polski do wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i opinii Komisji Weneckiej oraz wyraził uznanie dla 75 lat działań Rady Europy, którą określił perłą w koronie europejskiej integracji jej państw członkowskich.

Coroczna sesja Komitetu Ministrów Rady Europy była również okazją do spotkań bilateralnych. Wiceminister Wiśniewski spotkał się ze swoimi odpowiednikami z Finlandii i Wielkiej Brytanii.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

%d bloggers like this: