Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Podsekretarz Stanu MSZ Henryka Mościcka-Dendys spotkała się z przedstawicielami Komisji Weneckiej.

Jak poinformowało na swojej stronie internetowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych, delegacja Komisji Weneckiej przebywała w Polsce w dniach 25-26 kwietnia w celu omówienia nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, uchwalonej przez Sejm 12 kwietnia i przekazanej do Senatu. Projektowana ustawa zakłada wprowadzenie bezpośrednich wyborów do KRS, w których czynne prawo wyborcze będą posiadali wszyscy sędziowie.

Rozwiązanie to ma uniezależnić Radę od władzy wykonawczej i ustawodawczej. Ponadto nowelizacja zakłada powołanie Rady Społecznej przy KRS oraz ustanie działalności w KRS członków-sędziów, którzy zostali wybrani przez Sejm na podstawie przepisów uchwalonych w grudniu 2017 r. Podsekretarz Stanu wskazała, że celem nowelizacji ustawy o KRS jest uzdrowienie sytuacji w polskim wymiarze sprawiedliwości poprzez wypełnienie przez Polskę standardów wynikających z orzecznictwa europejskich trybunałów, w tym Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wyraziła oczekiwanie, że przyjęte rozwiązania legislacyjne przyczynią się do lepszej współpracy z Komitetem Ministrów Rady Europy, który jest organem nadzorującym wykonywanie orzeczeń Trybunału.

Podczas dwudniowej wizyty delegacja Komisji Weneckiej spotkała się również z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Obywatelskich, Sejmu, Państwowej Komisji Wyborczej, Sądu Najwyższego oraz Krajowej Rady Sądownictwa. Opinia Komisji nt. zmian w KRS oczekiwana jest w najbliższym czasie.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

%d bloggers like this: