Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Podsekretarz Stanu w MSZ Henryka Mościcka-Dendys z wizytą na Litwie

Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w dniach 5 – 7 czerwca Podsekretarz Stanu w MSZ, Henryka Mościcka-Dendys złożyła wizytę na Litwie, podczas której przeprowadziła serię konsultacji politycznych z partnerami litewskimi oraz odwiedziła szkoły polskiej mniejszości narodowej, m.in. w rejonie trockim.

W ramach konsultacji politycznych z partnerami litewskimi wiceminister Henryka Mościcka-Dendys spotkała się z minister sprawiedliwości Eweliną Dobrowolską, wiceministrem spraw zagranicznych Egidijusem Meilūnasem oraz Ignasem Gaižiūnasem – wiceministrem  oświaty, nauki i sportu. Rozmowy dotyczyły sytuacji mniejszości polskiej na Litwie, w szczególności zaś polskich placówek edukacyjnych.

Wiceminister Mościcka – Dendys odwiedziła polskie szkoły w rejonie trockim: Gimnazjum im. L. Komołowskiego w Połukniu i Szkołę Podstawową w Starych Trokach oraz spotkała się z dyrektorami, przedstawicielami rad rodziców i radnymi rejonu z frakcji AWPL-ZChR.  Uczestniczyła także w zakończeniu roku szkolnego w wileńskim Gimnazjum im. J. Lelewela w Wilnie.

W ramach spotkania z władzami Uniwersytetu Wileńskiego wiceminister Mościcka-Dendys odwiedziła zlokalizowane w budynkach uniwersyteckich Muzeum Adama Mickiewicza. W programie wizyty znalazły się także spotkania z przedstawicielami organizacji polskich i dziennikarzami polskich mediów na Litwie oraz odwiedziny w Zułowie, miejscu urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Spotkania te wiceminister Mościcka – Dendys przeprowadziła wspólnie z delegacją Rady Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego, wizytującej miejsca wsparte środkami publicznymi za pośrednictwem Fundacji.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

%d bloggers like this: