Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Polsko-malezyjskie konsultacje polityczne w Warszawie

Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, podsekretarz Stanu MSZ Jakub Wiśniewski i Szef Służby Zagranicznej MSZ Rafał Wiśniewski spotkali się z Zastępcą Sekretarza Generalnego MSZ Malezji, Ahmadem Rozianim bin Abd. Ghanim, który przybył na pierwsze od 2010 roku konsultacje międzyrządowe.

Podczas części konsultacji z udziałem Szefa Służby Zagranicznej Rafała Wiśniewskiego omówiono kwestie dotyczące współpracy politycznej, w tym planowanych spotkań wysokiego szczebla oraz możliwości rozwoju relacji w zakresie handlu, inwestycji, nowych technologii oraz współpracy akademickiej. Podkreślono istotną rolę sektora zbrojeniowego w umacnianiu relacji dwustronnych. Szef Służby Zagranicznej zachęcał stronę malezyjską do kontynuacji współpracy w zakresie sektora rolno-spożywczego, której celem byłoby wsparcie krajów Azji Południowo-Wschodniej w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego.

W drugiej części konsultacji – z udziałem Podsekretarza Stanu w MSZ Jakuba Wiśniewskiego – omówiono sprawy regionalne, w tym m.in. kwestie agresji Rosji na Ukrainę oraz konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Rozmówcy wymienili również poglądy dotyczące relacji UE i ASEAN oraz możliwości współpracy na forach wielostronnych. Dyskutowano również planowane działania obu krajów w związku z objęciem przez Polskę prezydencji w Radzie UE w I poł. 2025 r. oraz przewodnictwa Malezji w ASEAN w 2025 r.

Strona malezyjska przedstawiła swoje stanowisko dot. unijnych regulacji w zakresie odnawialnych źródeł energii (dyrektywa RED II) oraz unijnego rozporządzenia EUDR w sprawie wylesiania i degradacji lasów.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

%d bloggers like this: