Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Polityka wschodnia – relacje Polski z Ukrainą, Białorusią i Rosją

Ostatnie wydarzenia poza granicami naszego kraju wzbudzają wiele emocji. Nie bez powodu, ponieważ rosyjska agresja na Ukrainę narusza wszelkie możliwe granice rozsądku i prawa.

Podczas debaty, która odbędzie się 28 lipca 2022 r. o godz. 18:00 w Cyryl Club (Młyńska 14, Poznań), zostaną poruszone najważniejsze i najbardziej aktualne wątki dotyczące polityki wschodniej Polski z Ukrainą, Białorusią i Rosją.

Poruszone zostaną między innymi następujące tematy:

  • Polska wobec transformacji polityki wschodniej UE w kontekście wojny w Ukrainie,
  • miejsce i rola Polski, Ukrainy oraz Białorusi w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej w okresie trzeciej oraz czwartej prezydentury Władimira Putina.

Prelegenci:

  • dr Jarosław Kardaś – doktor w zakresie nauk o polityce i administracji, absolwent politologii oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie adiunkt w Zakładzie Pozaeuropejskich Studiów Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Uczestnik wielu konferencji oraz autor kilkunastu publikacji naukowych poświęconych procesom zachodzącym na obszarze byłego ZSRR. Dydaktyk z zakresu bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych w regionie Kaukazu Południowego i Północnego oraz zarządzania kryzysowego. Autor monografii „Federacja Rosyjska wobec północnokaukaskiego terroryzmu”, a także współredaktor trzech monografii „Kryzysy współczesnego świata. Różne ujęcia problemów globalnych i regionalnych„, „Wyzwania dla świata XXI wieku. Wybrane kryzysy globalne i lokalne” oraz „Unilateralny i multilateralny wymiar polityk zdrowotnych państw w warunkach globalnej pandemii SARS-CoV-2„.
  • dr hab. Vadym Zheltovskyy – pracownik badawczo-dydaktyczny Katedry Prawa i Instytucji Unii Europejskiej Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Głównym celem wystąpienia jest analiza reakcji Polski na pełnowymiarową agresję Rosji przeciwko Ukrainie i roli Polski w kontekście perspektyw zmiany polityki wschodniej UE. W związku z powyższym, szczególną uwagę poświęcono omówieniu zaangażowania Polski w procesy opracowania nowej polityki wschodniej UE, jak również wpływu Polski na zmianę pozycji głównych politycznych aktorów europejskich (indywidualnych i zbiorowych) wobec roli UE jako siły strukturalnej w regionie Partnerstwa Wschodniego. Ponadto nacisk jest położony na główne kierunki współpracy polsko-ukraińskiej w kontekście procesów demokratyzacji w Ukrainie po wyborach parlamentarnych i prezydenckich 2019 roku oraz na omówienie możliwych kierunków współpracy w okresie postwojennym.

 

Wstęp wolny! Zapraszamy serdecznie!

%d bloggers like this: