Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Polityka zagraniczna Pakistanu – szanse i zagrożenia

Polityka zagraniczna Pakistanu była tematem spotkania, które odbyło się 22 października 2018 r. w Ośrodku Debaty Międzynarodowej. Mieliśmy wówczas przyjemność gościć, p. Sultana Hali – emerytowanego pułkownika pakistańskich sił powietrznych (PAF), a obecnie jednego  z najbardziej cenionych i znanych dziennikarzy zajmujących się tematyką stosunków międzynarodowych w Pakistanie.

Pakistan znajduje się na 6. pozycji najludniejszych państwa świata. Odgrywa również kluczową rolę na geopolitycznej mapie świata Azji Południowej. Sąsiedztwo z szyickim Iranem, ogarniętym wojną Afganistanem czy rozwiniętymi pod wieloma względami Chinami nie stawia jednak Pakistanu w sytuacji komfortowej. Tlący się od kilkudziesięciu lat spór z Indami o Kaszmir nadal pozostaje kwestią nierozwiązaną.

Na początku spotkania prelegent przedstawił genezę kształtowania sytuacji politycznej w ujęciu od zakończenia II wojny światowej do czasów obecnych. Następnie opowiedział o możliwych scenariuszach rozwoju relacji z państwami sąsiadującymi oraz mocarstwami światowymi, poczynając od Afganistanu, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Chin czy skonfliktowanych z Pakistanem Indii.

Sultan Hali wielokrotnie wspominał o zasługach polskich pilotów: por. Henryka Franczaka, kpt. Mieczysława Gorzuli czy gen. Władysława Turowicza, który w Pakistanie uchodzi za bohatera narodowego. Jego osobie Sultan Hali poświęcił rozdział swojej książki. To właśnie wspomniani polscy lotnicy mieli ogromny wkład w rozwój tamtejszego lotnictwa oraz skutecznie szkolili pakistańskich pilotów. 

Po wystąpieniu nastąpiła inspirująca i ożywiona dyskusja. Uczestnicy pytali m.in. o kwestie dotyczące sytuacji i praw kobiet w Pakistanie, nierozwiązanego konfliktu z Indiami o Kaszmir, celach pakistańskiej polityki zagranicznej po ukonstytuowaniu się nowego rządu na czele  z premierem Imran Khanem. Interesującą  kwestią było także zagadnienie dotyczące zmian klimatycznych oraz nowej strategii rządu, który zamierza wdrożyć i  realizować plan zasadzenia 10 mld drzew w ciągu najbliższych 5 lat w celu zahamowania negatywnych zmian w środowisku. Poza licznymi pytaniami spotkanie cieszyło się sporym zainteresowaniem, głównie ze strony studentów zagranicznych.

 

 

%d bloggers like this: