Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Polska a Partnerstwo Wschodnie

Partnerstwo Wschodnie (PW) to polityka zagraniczna Unii Europejskiej realizowana w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa skierowana do sześciu państw: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Celem inicjatywy, opartej na podstawowych wartościach, w tym demokracji, zasadzie rządów prawa, respektowaniu praw człowieka i podstawowych wolności, jest zbliżenie państw partnerskich do UE. 28 marca wraz z naszymi kolejnymi gośćmi postaramy się przybliżyć szereg kwestii związanych z inicjatywą Partnerstwa Wschodniego. Tym samym, podejmiemy próbę odpowiedzenia na pytania:

  • kiedy i jak powstało Partnerstwo Wschodnie?
  • kto zainicjował politykę PW i jakie były etapy jej wdrażania?
  • jakie były przyczyny, okoliczności oraz założenia nowej inicjatywy?
  • czy sama inicjatywa działa poprawnie, czy raczej warto coś w niej zmienić?

Podczas spotkania nie tylko omówimy państwa wchodzące w skład Partnerstwa Wschodniego, ale także postaramy się wskazać na to, jak ta inicjatywa została „przyjęta” na wschodzie. Dodatkowo przedstawione zostanie polskie stanowisko w ramach tej polityki oraz obecne, jak i potencjalne wyzwania związane z projektem.

Prelegenci:

prof. UAM dr hab. Krzysztof Fedorowicz – politolog, Zakład Studiów Wschodnich, Wydział Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania badawcze: systemy polityczne państw poradzieckich, transformacja polityczno-ustrojowa na obszarze byłego ZSRR, konflikty etniczno-polityczne na obszarze Kaukazu Południowego, systemy wyborcze, polityka zagraniczna. Europa Środkowo-Wschodnia: polityka wschodnia Polski, mniejszość polska na Białorusi, stosunki polityczne Polski z Białorusią, polityka zagraniczna Białorusi, przemiany ustrojowe na Białorusi. Kaukaz Południowy: konflikty etniczne, terytorialne (Armenia, Gruzja, Azerbejdżan), państwa nieuznawane (Abchazja, Górski Karabach, Osetia Południowa), transformacja ustrojowa Armenii i Gruzji, rewolucje i przewroty, systemy polityczne i wyborcze. Autor pierwszej w Polsce publikacji naukowej poświęconej transformacji systemu politycznego Armenii (Transformacja ustrojowa w Armenii w latach 1991–2016, Poznań 2017). Stypendysta Uniwersytety Państwowego w Erywaniu (Armenia), Państwowego Uniwersytetu im. Tumaniana w Wanadzor (Armenia) oraz Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku (Białoruś).

prof. UAM dr hab. Marek Figura – pracownik Zakładu Studiów Wschodnich na Wydziale Historii UAM, zainteresowania badawcze historia najnowsza i współczesna sytuacja państw Europy Wschodniej, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych opublikowanych w Polsce, na Ukrainie i Białorusi, w tym monografii: Konflikt polsko-ukraiński w prasie Polski Zachodniej w latach 1918-1923, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2001, Rosja w myśli politycznej Władysława Studnickiego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008; redaktor następujący prac zbiorowych: Polska wobec transformacji na Wschodzie, Poznań 1996, Rozumieć Rosję. Tropy, Poznań 1997, Oblicza Wschodu w kulturze polskiej, Poznań 1999, W cieniu walczących imperiów. Europa Wschodnia w I wojnie światowej, Poznań 2016.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 28 marca 2023 r. o godz. 18:00 w klubie dyskusyjnym Cyryl Club (Młyńska 14, Poznań).

%d bloggers like this: