Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Posiedzenie Doradczego Komitetu Prawnego

Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Henryka Mościcka-Dendys wzięła udział w posiedzeniu Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych.

Przedmiotem dzisiejszego spotkania Komitetu były wybrane prawnomiędzynarodowe aspekty agresji rosyjskiej na Ukrainę. Uczestnicy skupili się między innymi na kwestiach prawnych związanych z postępowaniem przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w sprawie Ukraina przeciwko Rosji dot. Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa.

Przypominamy, że 26 lutego 2022 r. Ukraina wniosła do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (MTS) skargę przeciwko Rosji w kwestii stosowania, interpretacji i wykonywania Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa z 1948 r. Ukraina zarzuciła, że Rosja sformułowała fałszywą tezę o rzekomym ludobójstwie, które ma mieć miejsce na terenie tzw. Donieckiej Republiki Ludowej i tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej. 16 marca 2022 r. MTS wydał zarządzenie w sprawie środków tymczasowych zobowiązując Rosję do niezwłocznego wstrzymania operacji wojskowej rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022  r. na terytorium Ukrainy. Polska przystąpiła do tego postępowania w charakterze interwenienta. W 2023 r. MTS dopuścił interwencję 32 państw, w tym Polski, w zakresie postępowania jurysdykcyjnego.

Temat postępowania został poddany pod dyskusję Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych m.in. ze względu na wydanie przez MTS 2 lutego 2024 r. wyroku dotyczącego zarzutów wstępnych w sprawie.

W drugiej części spotkania Członkowie Komitetu omówili ponadto problematykę związaną z możliwością wykorzystania zamrożonych aktywów Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

%d bloggers like this: