Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Postulaty największych partii w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Już w przyszłym tygodniu odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Z tego powodu chcielibyśmy przedstawić postulaty największych polskich partii politycznych (na podstawie zestawienia przygotowanego przez redakcję Polskiego Radia 24).

Koalicja Obywatelska

 • Zjednoczenie Europy w kontynuowaniu pomocy Ukrainie
 • Przekonanie Europy, by nie traktować wydatków na obronę jako dodatek do polityk europejskich, ale jako istotę
 • Obrona granic UE
 • Wzmocnienie integracji europejskiej
 • Walka z nielegalną migracją
 • Wspólne zbrojenia i wspólna odpowiedzialność za bezpieczeństwo
 • Polska ma być beneficjentem paktu migracyjnego – egzekwowanie wsparcie finansowego ze strony Unii w związku z tym, że Polska stała się państwem goszczącym steki tysięcy migrantów głównie z Ukrainy
 • Polska chce być częścią Europejskiej Inicjatywy Tarczy Powietrznej
 • Koniec z nierówną konkurencją. W pierwszej kolejności należy chronić Europę i Europejczyków
 • Wywalczenie jak najwięcej unijnych funduszy dla Polski
 • Postawienie na rozwój bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
 • Walka o pieniądze na budowę magazynów energii oraz synergia energii odnawialnej z przyszłą technologią jądrową

Prawo i Sprawiedliwość

 • Sprzeciw wobec ograniczania suwerenności Polski – sprzeciw wobec zmian w traktatach
 • Brak zgody na federalizację UE, stworzenia „superpaństwa”
 • Odrzucenie Zielonego Ładu
 • Zatrzymanie Paktu Migracyjnego
 • Niezgoda na zakaz sprzedaży samochodów spalinowych
 • Niezgoda na dyrektywę budynkową EPBD
 • Obrona polskiej waluty i sprzeciw wobec wprowadzenia euro
 • Niezgoda na kwestię harmonizacji podatków, czyli ujednolicania systemów podatkowych różnych państw UE
 • Obrona interesów polskiej wsi i rolników w Unii
 • Niezgoda na stworzenie armii europejskiej. Stawianie na rozwój własnych sił zbrojnych, NATO i sojusz ze Stanami Zjednoczonymi
 • Walka z poprawnością polityczną w UE
 • Obrona wolności religii
 • Forsowanie kandydatury Jacka Saryusza-Wolskiego na unijnego komisarza ds. obronności

Trzecia Droga

 • Powołanie komisarza do spraw obronności z własnym budżetem i radą zrzeszającą ministrów obrony państw wspólnoty. Pieniądze, które zostaną z KPO powinny ten budżet zasilić
 • Wzmocnienie kompetencji obronnych UE i rozwój przemysłu zbrojeniowego
 • Ochrona polskich producentów i wprowadzenie odpowiednich ceł
 • Uzyskanie środków z UE dla polskiej przedsiębiorczości, gospodarstw rolnych, samorządów, po budowę żłobków, przedszkoli, szpitali oraz po budowę bezpieczeństwa w Polsce
 • Rozwój energetyki atomowej, jako czystego źródła energii
 • Odłożenie w czasie dyrektywy budynkowej EPBD
 • Brak podatków od aut spalinowych do 2030 r.
 • Programy wspierania elektromobilności
 • Polska musi uczestniczyć w budowie gospodarki UE, aby stała się najsilniejsza na świecie
 • Stawianie na rozwój zielonej energii
 • Rozwój cyfryzacji, aby w kolejnych wyborach do europarlamentu, tj. w 2029 r., można było głosować przez internet

Konfederacja

 • Odrzucenie unijnej polityki klimatycznej
 • Odrzucenie polityki migracyjnej UE
 • Odrzucenie Zielonego Ładu
 • Niezgoda na dyrektywę budynkową EPBD
 • Obrona polskiej waluty i sprzeciw wobec wprowadzenia euro
 • Sprzeciw wobec zakazu sprzedaży samochodów spalinowych
 • Konfederacja chce odwrócić federacyjny proces UE
 • Ochrona interesów polskich rolników i wstrzymanie niekontrolowanego napływu żywności z Ukrainy, Rosji oraz Białorusi
 • Wspieranie swobody poruszania się po Europie i wspieranie wolnego handlu
 • Walka z poprawnością polityczną w UE i obrona wolności słowa
 • Konfederacja jest przeciw zmianom w traktatach europejskich
 • Obrona prawa weta w UE
 • Ograniczenie centralizacji polityki unijnej
 • Zmniejszenie liczby regulacji tworzonych w Brukseli

Lewica

 • „Konstytucji dla Europy” – znalazłyby się tam m.in. zapisy dotyczące polityki obronnej czy gwarancje dotyczące praw kobiet oraz mniejszości
 • Zniesienie zasady jednomyślności w UE
 • Powstanie europejskiego funduszy mieszkaniowego z budżetem 100 mld euro, z czego 10 mld dla Polski
 • Powstanie europejskiej płacy minimalnej,
 • Unijna ochrona przed dyskryminacją i mobbingiem w miejscu pracy
 • Unijny zakaz bezpłatnych staży i umów „śmieciowych”
 • Konieczność ściślejszej integracji Polski z Unią
 • „Europa dla kobiet”, czyli stop dyskryminacji ze względu na płeć i wiek w miejscu pracy i takie same standardy opieki zdrowotnej dla kobiet w całej Europie
 • Rozwój programu Erasmus i jego waloryzacja
 • „Europa równych szans”, która szanuje różnorodność, różne światopoglądy, wiary, religijność, bezreligijność
 • Nowoczesne usługi publiczne, czyli dofinansowanie przez UE kolei, także kolei szybkich prędkości
 • Wspólnotowy standard usług medycznych, np. opieka okołoporodowa i dostępność aborcji dla wszystkich Europejek w całej Europie
 • Wyrównywanie szans, polityka równościowa
 • Sprawiedliwa transformacja energetyczna

Źródło: www.polskieradio24.pl

%d bloggers like this: