Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Prasówka dyplomatyczna 29.08 – 05.09.2022

ROSJA, G7

W następstwie rosyjskiej inwazji na Ukrainę cena ropy poszybowała w górę i pozostała na wysokim poziomie, co oznacza, że ​​Rosja zwiększyła swoje dochody z paliw kopalnych pomimo spadku wolumenu eksportu.

Ostatnio członkowie G7 (Grupa Siedmiu składająca się z Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Francji, Niemiec, Włoch i Japonii) zgodzili się na nałożenie limitu cenowego na rosyjską ropę.

Na wirtualnym spotkaniu ministrowie finansów powiedzieli, że plan ograniczenia cen ropy został specjalnie zaprojektowany, tak, aby zmniejszyć rosyjskie dochody i jego zdolność do „finansowania wojny z agresją”. Ministrowie finansów powiedzieli, że ograniczenie cen ropy naftowej i produktów naftowych pomogłoby również obniżyć światowe ceny energii. Powiedzieli również, że chcą zminimalizować szkodliwe skutki gospodarcze konfliktu, „zwłaszcza w krajach o niskich i średnich dochodach”. Limit zostanie ustalony na poziomie opartym na szeregu danych technicznych. UE planuje nałożyć embargo od 5 grudnia. Wprowadzenie limitu cenowego na rosyjską ropę oznacza, że kraje, które podpiszą się pod tą polityką, będą mogły kupować tylko rosyjską ropę i produkty naftowe transportowane drogą morską, które są sprzedawane na poziomie lub poniżej limitu cenowego. Będzie on dotyczył ropy dostarczanej tankowcem i większości dostaw rurociągami.

Zgoda G7 na wprowadzenie limitu cen rosyjskiej ropy jest z pewnością symboliczna. Jego skuteczność w praktyce będzie zależeć od poziomu ograniczenia i sposobu jego egzekwowania. Rosja już zapowiedziała, że ​​przestanie sprzedawać ropę krajom, które nałożyły limity cenowe.

Warto przy tym wspomnieć, że Chiny i Indie – główni partnerzy handlowi Rosji – mogą nie realizować polityki G7 w sprawie rosyjskiej ropy. Jest to wysoce prawdopodobne zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że państwa te nie przyłączyły się nawet do poprzednich zachodnich sankcji wymierzonych w Rosję.

 

TAJLANDIA

Sąd Najwyższy Tajlandii zawiesił premiera Prayuta Chan-ochę z pełnienia obowiązków służbowych od 24 sierpnia 2022 r. Prayut objął stanowisko premiera po wojskowym zamachu stanu w 2014 r., zanim wygrał kontrowersyjne wybory parlamentarne w 2019 r.

Według komunikatu rzecznika rządu, Prayut Chan-o-cha tymczasowo ustąpił ze stanowiska

przywódcy kraju, ale pozostaje ministrem obrony. W międzyczasie Sąd Konstytucyjny Tajlandii nakazał przeredagować konstytucję królestwa, zakazując premierowi sprawowania urzędu przez ponad osiem lat. Teraz pytanie brzmi, czy Prayut przekroczył swój własny limit. Na początku tego tygodnia sąd przyjął petycję podpisaną przez 172 opozycyjnych deputowanych, która twierdzi, że rządy Prayuta rozpoczęły się w 2014 roku, kiedy przejął władzę w zamachu stanu. Sąd prawdopodobnie rozważy również, czy jego kadencja oficjalnie rozpoczęła się w 2017 roku, kiedy konstytucja została napisana na nowo, czy nawet w 2019 roku po wyborach.

Pięciu z dziewięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego zgodziło się w środę, że Prayut powinien zostać zawieszony na czas rozpatrywania sprawy przez sąd, ale nie podało terminu wydania orzeczenia. Sąd dał Prayutowi 15 dni na złożenie kontr oświadczenia, dlaczego powinien zachować pracę po formalnym otrzymaniu pisma sądowego. W oświadczeniu biuro Prayuta stwierdziło, że szanuje decyzję sądu.

Zgodnie z konstytucją nowe wybory mają się odbyć w maju przyszłego roku, ale urzędujący premier nadal ma prawo rozpisać przedterminowe wybory, rozwiązując wybraną Izbę Reprezentantów.

 

CHILE

Chilijscy wyborcy odrzucili nową konstytucję w niedzielnym referendum. Stało się to po prawie dwuletnim procesie, który miał na celu odzwierciedlenie szerszego wachlarza głosów w dokumencie narodowym. Proponowana konstytucja, która cieszyła się poparciem lewicowego prezydenta Gabriela Borica, zawierała 388 artykułów, które znacznie rozszerzyły prawa społeczne, zaostrzyły przepisy dotyczące ochrony środowiska i dawały rządowi szerszą odpowiedzialność za programy pomocy społecznej. Zapewniłby również pełny parytet płci i dodałby specjalnie wyznaczone miejsca dla rdzennych przedstawicieli ludności.

Według Służby Wyborczej Chile, po przeliczeniu prawie wszystkich głosów, 62% głosujących odrzuciło propozycję, a 38% głosowało za. Dokument został odrzucony we wszystkich prowincjach Chile, w tym w bardziej postępowej stolicy Santiago i jej aglomeracji, gdzie wyborcy zdecydowanie poparli Borica w grudniu ubiegłego roku podczas wyborów prezydenckich.

Obowiązująca obecnie konstytucja została napisana pod dyktaturą Augusto Pinocheta, który rządził Chile od 1973 do 1990 roku. Zwolennicy nowej konstytucji chcieli zerwać z autorytarną przeszłością Chile i stworzyć dokument odzwierciedlający interesy szerszej społeczności.

 

POLSKA

Polska domaga się od Niemiec 1,3 biliona dolarów reparacji za II wojnę światową.

Jarosław Kaczyński, lider partii Prawo i Sprawiedliwość, ogłosił roszczenie po ukazaniu się długo oczekiwanego raportu o kosztach dla kraju z lat okupacji hitlerowskiej.

„Nie tylko przygotowaliśmy raport, ale także podjęliśmy decyzję co do dalszych kroków…”, „Zwrócimy się do Niemiec, aby rozpocząć negocjacje w sprawie reparacji” – powiedział Kaczyński, dodając, że będzie to „długa i niełatwa droga”, ale pewnego dnia przyniesie sukces. Zapewnił również, że posunięcie to będzie służyło „prawdziwemu pojednaniu polsko-niemieckiemu”, opartemu na „prawdzie”. Co więcej, twierdził również, że niemiecka gospodarka jest w stanie udźwignąć ten koszt.

Niemniej jednak Niemcy twierdzą, że odszkodowania zostały wypłacone narodom bloku wschodniego w latach powojennych, podczas gdy terytoria, które Polska utraciła na wschodzie w wyniku przerysowania granic, zostały zrekompensowane niektórymi przedwojennymi ziemiami Niemiec.

W dalszej kolejności, niemieckie MSZ poinformowało, że stanowisko rządu pozostaje „niezmienione” w tym sensie, że „kwestia reparacji została zakończona”. „Polska dawno temu, w 1953 roku, zrzekła się dalszych reparacji i wielokrotnie potwierdzała to zrzeczenie”, powiedział minister w e-mailowej odpowiedzi na zapytanie Associated Press dotyczące nowego polskiego raportu.

 

Autor: Natalia Potera

 

Żródła:

BBC News, Ukraine war: G7 agrees to impose price cap on Russian oil

https://www.bbc.com/news/business-62770283

 

CNN, Thailand has suspended its prime minister. What happens next?

https://edition.cnn.com/2022/08/25/asia/thailand-prayut-chan-ocha-suspended-explainer-intl-hnk/index.html

 

CNN, Chilean voters overwhelmingly reject proposed leftist constitution

https://edition.cnn.com/2022/09/04/americas/chile-constitution-vote-intl/index.html

 

NBC News, Poland seeks $1.3 trillion from Germany in reparations for World War II

https://www.nbcnews.com/news/world/poland-seeks-13-trillion-germany-reparations-world-war-ii-rcna45925

%d bloggers like this: