26 listopada w siedzibie RODM Poznań odbyła się dyskusja dotycząca Promocji Marki Polska. Wśród panelistów znaleźli się: Maria Wojas – analityk i ekspert Fundacji Republikańskiej, współautorka raportu dotyczącego promocji Polski oraz Marcel Dezor z Polandscapes – autor pomysłowych filmów promocyjnych, aktualnie realizuje dwuletni projekt filmowy mający na celu pokazanie tych samych, pięknych i ikonicznych miejsc w Polsce podczas czterech pór roku.

Maria Wojas przedstawiła swoją pracę w międzyresortowym zespole ds. promocji marki Polska, a Marcel Dezor zaprezentował rezultaty swojej pracy i przedstawił plany promocyjne na przyszłość.

Efekty międzyresortowego zespołu można przedstawić w 15 punktach:

1. Marka Polska powinna być promowana przez szerokie spektrum osób i podmiotów, zarówno obywateli jak i cenionych za granicą artystów, uczonych sportowców itp.

2. jednym z najlepszych źródeł informacji o Polsce jest w swoim środowisku Polonia.
3. Jednym z kluczowych elementów komunikacji marki Polska jest pozyskanie i umiejętne wykorzystanie ambasadorów marki.
4. Komunikacja marki Polska powinna być z jednej strony współczesna, z drugiej – powinna nawiązywać do dziedzictwa i wartości kulturowych.
5. Niezbędne jest właściwe słownictwo.
6. Wskazane jest promowanie uznanych sławnych Polaków i ich osiągnięć.
7. Opowiadanie historii z perspektywy zwykłego człowieka.
8. Wykorzystywać miękkie perswazyjne techniki komunikacji.
9. Każdą grupę odbiorców należy traktować jako wyjątkową.
10. Podkreślać łączność z lokalnymi odbiorcami.
11. Komunikować markę Polska w oparciu o pozytywne emocje. 12. Nigdy nie odnosić się wprost do negatywnych stereotypów.
13. Język powinien być dopasowany do odbiorcy i spójny z wartościami marki.
14. Komunikacja z odbiorcami zagranicznymi powinna zawierać ważne i ciekawe informacje.
15. Do promocji marki Polska trzeba stosować wszystkie możliwe dostępne kanały , w tym internet, media tradycyjne itp.Po głosach panelistów nadszedł czas na dyskusję z publicznością. Przedstawiciele organizacji turystycznych apelowali o poważniejsze potraktowanie turystyki jako gałęzi gospodarki i włączenie jej do Ministerstwa Rozwoju (teraz turystyką zajmuje się ministerstwo rozwoju). Za jedną z większych przeszkód uznano resortowość np. Ministerstwo Rolnictwa prezentuje tradycyjne modele upraw i zdrową polską żywność, zaś Ministerstwo Rozwoju chciałoby przełamać ten tradycyjny wizerunek i pokazywać Polskę od jak najnowocześniejszej strony.

Kolejną uwagą była kwestia zbytniego skupienia na historii, a zbyt małej na planach na przyszłość.

Zarówno panelistom jak i gościom dziękujemy za udział w konstruktywnej dyskusji.