Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Promocja Polski za granicą

Budowanie pozytywnego wizerunku Polski za granicą jest jednym z podstawowych zadań nie tylko głównych decydentów państwowych, ale i prywatnych przedsiębiorców, przy czym nie stanowi to celu samego w sobie. Pozytywny wizerunek państwa poza jego granicami jest narzędziem do prowadzenia innych strategii oraz planów działania – zarówno z zakresu polityki bezpieczeństwa, edukacyjnej, gospodarczej, kulturowej, jak również szerszej współpracy międzynarodowej.

Podczas naszego kolejnego spotkania nasi prelegenci podejmą się próby odpowiedzenia na pytania:

  • Czy Polska jest silną „marką” w świecie?
  • Co decyduje o budowaniu marek narodowych?
  • Jak walczyć ze stereotypami?
  • Czy Polska ma szansę na prowadzenie skutecznej dyplomacji publicznej (ekonomicznej i kulturalnej)?
  • Jak budować wizerunek Polski w mediach zagranicznych?

Prelegenci:

dr hab Szymon Ossowski – Profesor uczelni w Zakładzie Komunikacji Społecznej UAM, prodziekan ds. studenckich na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, członek Komitetu nauk o komunikacji społecznej i mediach PAN. Członek zespołu badawczego zajmującego się badaniem zawartości mediów CAST – Content Analysis System for Television. Przewodniczącego Rady Osiedla Żegrze – jednostki pomocniczej miasta Poznania. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół następujących dziedzin: aksjologia polityki, teoria i funkcjonowanie liberalnej demokracji, badania nad dziennikarstwem, public relations, marketing narodowy, polityczny i społeczny.

dr hab. Jacek Trębecki – Profesor nadzwyczajny w katedrze Ekonomii Informacji Instytutu Ekonomiczno-społecznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, zajmuje się wpływem informacji na decyzje ekonomiczne odbiorców, autor ponad 250 publikacji. Praktyk, współwłaściciel firmy doradczej Prelite i wydawnictwa Piar.pl. Samorządowiec, filantrop, maratończyk.

Wydarzenie odbędzie się 25 sierpnia 2022 r. o godz. 18:00 w Cyryl Club (Młyńska 14, Poznań). Zapraszamy! Do zobaczenia!

%d bloggers like this: