Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Prześladowania chrześcijan w XX i XXI wieku

4 lipca gościliśmy w RODM-ie prof. Grzegorza Kucharczyka z wykładem poświęconym prześladowaniom chrześcijan we współczesnym świecie.

Profesor przedstawił panoramę działań eksterminacyjnych wobec Kościoła począwszy od wielkiego ludobójstwa na początku XX w. w Turcji gdzie w ciągu kilku lat zamordowanych zostało ponad milion Ormian i chrześcijan syryjskich po współczesne prześladowania w Korei, Chinach, Arabii Saudyjskiej , Syrii, Egipcie czy Nigerii. Jak przytoczył prelegent, według ostatnich statystyk, prawie w 130 państwach mamy dziś do czynienia z różnymi formami prześladowań wobec wyznawców Chrystusa, a 80 procent przypadków prześladowań za wiarę dotyczy właśnie chrześcijan. Profesor Kucharczyk zwrócił także uwagę, że prześladowania dziś to nie tylko akty fizycznej przemocy( zabójstwa, tortury, porwania czy przesiedlenia), ale także ,jeszcze częstsze, akty dyskryminacyjne, czyli działania związane z tworzeniem antychrześcijańskich praw, i praktycznym wykluczaniem chrześcijan z obecności pod swym znakiem w życiu publicznym. Bardzo konkretna i praktyczna była także opinia Profesora co do postulowanego stanowiska Państwa Polskiego wobec tego problemu. Po pierwsze pilnować ładu prawnego w ramach własnego państwa, po drugie organizować chrześcijańską opinię publiczną w Europie, najpierw w ramach grupy wyszehradzkiej, następnie na forum Parlamentu Europejskiego, po trzecie być ambasadorem tej chrześcijańskiej opinii w wymiarze światowym, wykorzystując choćby uzyskany niedawno status niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ.

%d bloggers like this: