Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Spotkanie z Anną Sochańską, Ambasador RP w Irlandii

28 marca 2022 roku na platformie Google Meet odbyło się organizowane przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu spotkanie z p. Anną Sochańską, Ambasador RP w Irlandii.

Podczas spotkania Pani Ambasador opowiedziała uczestnikom między innymi o tym, jak wyglądają obecne stosunki polsko-irlandzkie oraz jak Polaków i Polonię postrzegają Irlandczycy. Dodatkowo uczestnicy spotkania dowiedzieli się, jak na niespotykaną nigdzie wcześniej polską pomoc humanitarną zareagowało społeczeństwo irlandzkie. Irlandczycy nieustannie składają wyrazy uznania na ręce polskich dyplomatów, co jest bardzo pokrzepiające. Dodatkowo Pani Ambasador opowiedziała o tym, jak Irlandia zareagowała na rosyjską agresję na Ukrainę – mimo, iż Irlandia jest państwem neutralnym (nie jest członkiem NATO), to irlandzki minister spraw zagranicznych skomentował to wydarzenie jednym zdaniem: „My nie jesteśmy neutralni, jeżeli chodzi o to zło”. To pokazuje, że cały zachodni świat stanowczo potępia zło, jakie wyrządza Federacja Rosyjska. Podczas spotkania Pani Ambasador opowiedziała również o pracy w dyplomacji, a także o możliwych praktykach i stażach w Ambasadzie RP w Dublinie.