Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Spotkanie z Młodzieżowymi Delegatami RP do ONZ

Jak można przeczytać na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych:

Program Młodzieżowych Delegatów w ramach ONZ to jedna z form udziału przedstawicieli młodego pokolenia w pracach ONZ. Zakłada włączanie młodzieży do oficjalnych delegacji państw na sesje Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz wybranych komisji funkcjonalnych ONZ. Program zachęca młodych ludzi do angażowania się w sprawy istotne dla młodego pokolenia.

Chcąc zachęcić młode osoby do angażowania się w sprawy międzynarodowe, a także pokazać, że oprócz pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych można również związać swoją dyplomatyczną karierę z pracą w organizacjach międzynarodowych, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu w ramach Wielkopolskiej Kuźni Dyplomatów zaprasza na spotkanie z Młodzieżowymi Delegatami RP do ONZ.

Podczas spotkania młodzi dyplomaci opowiedzą między innymi o tym, czy warto angażować się w sprawy związane z polityką międzynarodową, a także podzielą się swoim doświadczeniem jako reprezentanci polskiej młodzieży na arenie międzynarodowej.

Prelegenci:

Maciej Kudra-Bartkowiak – mieszka w Drezdenku (woj. lubuskie), ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Gorzowie Wielkopolskim. Obecnie: Młodzieżowy Delegat RP na 77. Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ, członek Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, członek Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji i Nauki, członek Krajowej Grupy Roboczej ds. unijnego dialogu młodzieżowego, Doradca Burmistrz Drezdenka ds. Młodzieży, Opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drezdenku. Od kilku lat aktywnie zaangażowany na rzecz młodego pokolenia oraz polityki młodzieżowej – interesuje się sektorem społeczeństwa obywatelskiego, stosunkami międzynarodowymi, prawem i administracją, a także dziennikarstwem.

Piotr Okulski – ukończył studia licencjackie z obszaru dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, specjalista w zakresie PR i marketingu politycznego, student I roku studiów magisterskich na kierunku menedżerskim na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Członek Rady Programowej TVP 3 Bydgoszcz, Młodzieżowy Delegat RP na 76. Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Absolwent kursu Campaign Leadership College organizowanego przez Leadership Institute w Arlington (Virginia, USA). Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Vision Group Public Relations & Public Affairs Agency, a także w sektorze publicznym – Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz PGE Polskiej Grupie Energetycznej. Zaangażowany działacz społeczny, aktywnie uczestniczący w inicjatywach wielu organizacji pozarządowych, m.in. Fundacji Instytutu im. Kazimierza Promyka, Fundacji Kulskich na rzecz relacji polsko-amerykańskich oraz Fundacji Służba Niepodległej. Doświadczony w zarządzaniu w trzecim sektorze – koordynator projektu “Młodzież w Służbie Niepodległej” zrealizowanego w 2021 roku.

Spotkanie odbędzie się 29 września 2022 r. o godz. 18:00 w klubie dyskusyjnym Cyryl Club (Młyńska 14, Poznań). Zapraszamy!

%d bloggers like this: